· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Belirgin Hiperbilirübinemi ile Başvuran Otoimmün Hepatitli Çocuk Hasta
Osman Yeşilbaş1, Esra Şevketoğlu1, Hasan Serdar Kıhtır1, Mey Talip Petmezci1, Zerrin Önal2, Canan Hasbal Akkuş3
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul, Türkiye
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: otoimmün hepatit, çocuk, hiperbilirübinemi, sarılık

Otoimmün hepatit; nedeni bilinmeyen, kronik, ilerleyici ve enflamatuar bir karaciğer hastalığıdır. Tanı; viral hepatitin dışlandığı hastalarda karaciğer enzim yüksekliği, serumda dolaşan çeşitli otoantikorlar, hipergamaglobulinemi ve histopatolojik olarak portal alan ya da çevresinde mononükleer hücre infiltrasyonu ile konulmaktadır. Hastalıkta ciddi hiperbilirübinemi oldukça nadir görülmektedir. Biz bu yazıda ilk ve belirgin bulgusu sarılık ve ciddi hiperbilirübinemi olan tip 2 otoimmün hepatitli çocuk hastayı sunuyoruz. Bu olguda sarılık immun baskılayıcı tedavi ile oldukça başarılı şekilde düzelmiştir.