· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Mediastinal Kitle Nedeniyle Malignite Araştırılan Bir Hastada Retrokardiyak Alanda FDG PET-BT Tetkikinde Saptanan Gossipiboma Görünümü
Pelin Özcan Kara1, Zehra Pınar Koç1, Mehmet Oğuz Köksel2, Erhan Ayan2
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
Anahtar Sözcükler: PET/BT, Retrokardiyak kitle

Gossipiboma, çevresi yabancı cisim reaksiyonu ile çevrili spanç vb materyallere bağlı nadir bir cerrahi komplikasyondur. Bu materyaller tümör, abse gibi klinik durumlarla karışabilmektedir. Yabancı cisimlere bağlı inflamatuar reaksiyonlar ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Mediastende malignite açısından şüpheli kitle saptanan hastalarda metabolik karekterizasyon açısından FDG PET-BT (pozitron emisyon tomografisi-bilgisayarlı tomografi) görüntüleme yapılması birçok hastada primer tanı açısından önemli katkılar sunmaktadır. Ancak bazı durumlar yanlış pozitif sonuçlara sebep olabilmektedir. Bu olgu sunumunda 5 yıl önce by-pass cerrahi öyküsü olan bir hastada retrokardiyak bölgede saptanan kitlede malignite şüphesi nedeni ile yapılan PET-BT görüntülemesinde saptanan yabancı cisim (gossipiboma) olgusu sunulmuştur.