· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Oral Bifosfonat ve Mandibular Osteonekroz: Olgu Sunumu
Ertan Delilbaşı, Kübra Öztürk
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Cerrahisi, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bifosfonat, oral bifosfonat, osteonekroz, dental implant

Amaç: Osteoporoz (OP), kemik kütlesinde azalma ve kemik kırılganlığında artış ile seyreden metabolik bir kemik hastalığıdır. Bu makale oral bifosfonat kullanımına bağlı gelişen çene osteonekrozunu ve tedavisini sunmayı amaçlamaktadır.

Olgu: 78 yaşında kadın hasta bifosfonat kullanımı hikayesi mevcut. Sol alt çenede implant kaybı, geçmeyen fistülizasyonla karakterize enfeksiyon ve ağrı şikayetiyle kliniğimize başvurmuştur. Hastadan yapılan cbct(cone beam computed tomography) incelemesi sonucunda sol mandibulada nekrotik kemik ve demarkasyon hattı gözlenmiştir. Hastanın cerrahi işleme hazırlanması sürecinde serum-Ctx( C-terminal telopeptid) değeri ölçümü alınmıştır. İleri tetkik ve değerlendirme sonucu antibiyotik profilaksisi altında sekestrotomi ve PRF uygulması yapılmıştır.

Sonuç: Çenelerde görülen osteonekroz; oral kavitede kemiğin avasküler nekrozu ile karakterize bir durumdur. Oral bifosfonat kullanımına bağlı osteonekroz vakaları çok nadirdir. Oral bisfosfonata bağlı osteonekroz genellikle intravenöz bifosfonata bağlı osteonekrozdan daha güvenli ve tedaviye daha duyarlıdır. Ayrıca serum CTX ile iyi ilişkilidir ve bu nedenle daha öngörülebilirdir.