· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KLİNİK KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ BAŞLATMAK: TURKİYE ÖRNEĞİ
Mustafa Said Yıldız
Ministry of Health, Internal Audit Department, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: klinik kalite ölçümü, klinik kalite değerlendirme sistemi, klinik kalite değerlendirme sistem kurulumu

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de klinik kalite’nin gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi için mevcut durumu analiz etmek ve klinik kalite’nin kalite ölçümü ve değerlendirmesi için bir proje başlatmıştır. Özel, kamu ve üniversite hastanelerinin ölçebilen ve gözlemleyebilen bir sistemin kurulması hedeflenmiştir. Proje’nin pilot çalışması için üç sağlık durumu belirlenmiş ve konu edilmiştir. Bu çalışmada bu proje’nin pilot çalışmasının adımları ve alınan dersler ortaya konulmuştur. Projenin değerlendirilmesi ve sonuçların raporlanması için daha ileri çalışmalar fayda sağlayacaktır.