· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Olgu: Sol Atriyal Rabdomyosarkom
Derya Aydın Şahin1, Osman Başpınar1, Gökhan Gökaslan2, Mehmet Kervancıoğlu1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Rabdomyosarkom, atriyal kitle, çocukluk çağı

Primer kardiyak tümörler çok nadirdir, kalbin primer kötü huylu tümörlerinin yaklaşık %20’sini rabdomyosarkomlar oluşturur. Kitlenin lokalizasyonuna göre semptomlar değişir. Teşhis sıklıkla transtorasik ekokardiyografi veya transözefagial ekokardiyografi ile konur. Rabdomyosarkomların mortalitesi çok yüksek olduğundan, kesin teşhisin konulabilmesi, akut semptomların giderilebilmesi ve hayatta kalım süresinin uzatılabilmesi için cerrahi olarak çıkarılması öngörülmektedir. Solunum sıkıntısı ve plevral efüzyon ile gelen ve yapılan ekokardiyografide sol atriyal kitle saptanan olgu acil olarak açık kalp ameliyatına alındı, sol atriyal kitle çıkarıldı ve kesin teşhis histopatolojik inceleme sonucu konulabildi.