· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Vücut Geliştirme Sporu Yapan Erkeklerin Beslenme Alışkanlıkları ve Ergojenik Besin Destekleri Kullanma Durumları
Yahya Özdoğan1, Ezgi Karataş2, Aslı Uçar2
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: vücut geliştirme, ergojenik besin desteği, spor, beslenme

Giriş ve amaç: Vücut geliştirme, çoğunlukla beden algısının oluşmaya başladığı ve adölesan dönemde yapılmaya başlanan ve uzun yıllar sürdürülebilen bir güç sporudur. Bu araştırmanın amacı, vücut geliştirme sporu yapanların ergojenik besin desteği kullanma durumlarını belirlemek ve beslenme açısından öneriler geliştirebilmektir.

Yöntem: Ankara’daki dokuz farklı spor merkezine kayıtlı, haftada 4 gün ve en az 1-2 saat süre ile spor yapan, vücut geliştirme sporu ile uğraşan 111 erkek birey çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, istatistik programlarından yararlanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılanların ortalama yaşı 27.2±8.3 yıldır. Çalışmaya katılanların %88.3’ü vücut geliştirme sporunu amatör olarak yaptıklarını ifade etmişlerdir. Bireylerin %34.2’sinin en az 1 yıl, %48.6’sının 2-5 yıl, %13.5’inin 6-10 yıl ve %3.6’sının ise 11 yıl ve daha fazla süre vücut geliştirme sporu ile uğraştıkları belirlenmiştir. Ergojenik besin desteği kullananların antrenman yaptıkları günde, aldıkları toplam enerji 2982.3±1065.1 kkal/gün, protein 236.8±129.7 g/gün, yağ 112.1±57.4 g/gün, karbonhidrat 236.6±100.8 g/gün olarak bulunmuştur. Uygulanan diyetlerin %81.2’si protein ağırlıklı, %6.2’si ise karbonhidrat ağırlıklı diyetlerdir. Çalışma sonucunda ergojenik destek kullanım oranlarının %64.0 olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Spor yapan kişilerin yasaklı madde içeren ve doping ajanı ile kontaminasyon riski olan ergojenik destekler hakkında bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Antrenörler ve spor eğitmenleri bu desteklerin kullanımında tavsiyeden kaçınmalı, sporcular profesyonel yaklaşımlar almaya teşvik edilmelidir.