· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Palyatif Bakımda Cinsel Sağlık
Anahit Coşkun1, Nebahat Özerdoğan2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Eskişehir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Palyatif bakım, cinsel sağlık

Fiziksel, emosyonel, sosyal ve manevi yönleri içeren palyatif bakım, hasta ve ailesinin yaşam kalitesini güçlendirmeye odaklanır. Hemşire ve palyatif bakım ekibi içerisinde yer alan diğer sağlık personeli için mevcut problemlere bütüncül yaklaşım önemlidir. Cinsel sağlık, palyatif hasta bakımının önemli bir bileşenidir. Palyatif hastalarda cinsel sağlık sıklıkla olumsuz etkilenir. Hastalarla cinsellik hakkında konuşmak, sağlık profesyonellerinin çoğunluğu için rahatsız edicidir. Cinsellik konusu sağlık personeli tarafından genellikle görmezlikten gelinir. Sağlık personelinin cinselliğe ilişkin yargıları ve tabuları hastalarla cinsellikleri hakkında konuşmayı zorlaştırabilmektedir. Ancak araştırmalar, çok sayıda hastanın palyatif bakım aşamasında cinsel yaşamları hakkında danışmanlık almak istediklerini göstermektedir. Hastaların cinsel sağlığının ve cinselliğe ilişkin kaygılarının değerlendirilmesi sağlık bakım ekibinin profesyonel rolünün ve holistik bakımın bir parçasıdır. Bu derlemede palyatif bakımda cinsel sağlığın önemi ve sağlık profesyonellerinin cinsel sağlığın sağlanmasına yönelik rol ve sorumluluklarının tartışılması amaçlanmıştır.