· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Palyatif Bakım Alan Kanser Hastalarında Enfeksiyon ve Yönetimi
Sevgisun Kapucu
Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Enfeksiyon, enfeksiyon yönetimi, kanser, palyatif bakım

Palyatif bakım alan kanser hastaları, immün sistemlerinin zayıflığına, hastane enfeksiyonlarına ve diğer nedenlere bağlı olarak enfeksiyona yatkındır. Bu nedenle hastalarda enfeksiyona bağlı mortalite hızı yüksektir. Enfeksiyonlardan hastaların korunmasında ve tedavisinde hemşirelere ve hekimlere çok önemli roller düşmektedir. Palyatif bakım alan kanser hastalarında görülen enfeksiyonlarla ilgili literatürün kısıtlı olduğu da dikkatimizi çekmiştir. Bu derleme makalenin yazılma amacı, alanda çalışan sağlık personelinin farkındalığını arttırmak ve literatütüre katkı sağlamaktır.