· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan Şekeri Regülasyonunda Hemşirelik Bakımının Önemi
Leyla Muslu2, Melek Ardahan1
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği, İzmir, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi, Halk Sağlığı Hemşireliği, Antalya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Diyabet, hiperglisemi, hipoglisemi, hemşirelik bakımı

Diyabet tedavisinde temel amaç, Tip 2 Diyabet tanılı bireylerin kan şekeri düzeylerinin diyabet olmayan kişilerde mümkün olan kan şekeri düzeyine (Normoglisemi) en yakın glisemik değerlerde olmasıdır. Ancak bunu sağlayabilmek ve sürdürebilmek konusunda zorluklar yaşanmaktadır. Genellikle bu süreçte yaşanan hipoglisemi ve hiperglisemi gözardı edilen ve daha az dikkat edilen durumlardır. Ancak son çalışmalar göstermektedir ki her iki durumda önemli bir sorun olarak bulunmaktadır. Hemşireliğin; hem hipoglisemi hem de hiperglisemi konularının açıklığa kavuşturulmasında, bireyin taşıdığı riskler ve komplikasyonların farkına varmasının sağlanmasında anahtar bir işlevi söz konusudur. Bu çerçevede makalenin amacı, Tip 2 Diyabet tanılı yetişkin bireylerde normoglisemiyi sürdürmenin önemini ortaya koymaktır.