· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Amatör Adölesan Sporcularda Farklı Genç Sporcu Geliştirme Programlarının Fiziksel Uygunluk Üzerine Etkisi
Burcu Talu
İnönü Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Malatya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Fiziksel uygunluk, adölesan, egzersiz, genç, spor

Amaç: Bu çalışmanın amacı amatör adölesan sporcularda iki farklı genç sporcu geliştirme programının (Amerika Çocuk Akademisi (American Academy of Pediatrics (AAP)) ve (Amerika Ulusal Kuvvet ve Kondüsyon Birliği (National Strength and Conditioning Association (NSCA)) fiziksel uygunluk üzerine etkisini belirlemektir. Çalışma planı: Deneysel Araştırma Modeli

Hastalar ve yöntemler: Çalışma, 14-18 yaş arası, 20 kız ve 41 erkek olmak üzere toplamda 61 olgu ile yapıldı. Değerlendirmede bireylerin kişisel özellikleri kaydedilip, vücut yağ yüzdesi, vücut yoğunluğu belirlendikten sonra, fiziksel uygunluğu ölçmek için ise EUROFIT Test Bataryasının Flamingo Denge Testi, Disklere Dokunma Testi, Otur Uzan Testi, Durarak Uzun Atlama Testi, Kavrama kuvveti, Mekik Testi değişkenleri kullanıldı. Çalışmada, 1. gruba American Academy of Pediatrics ve 2. gruba National Strength and Conditioning Association (NSCA) nın kriterlerine göre eğitim verildi. 8 haftalık eğitim sonunda değerlendirmeler tekrarlandı.

Bulgular: Çalışmanın sonucunda hız, esneklik ve kassal kuvvet üzerine her iki eğitim programının da etkili olduğu, denge üzerine sadece NSCA eğitimin; anaerobik güç ve kassal dayanıklılık üzerine ise sadece AAP eğitim programın etkili olduğu bulundu. Gruplar arası karşılaştırmada denge üzerinde NSCA daha etkiliyken, anaerobik güç üzerinde AAP eğitim programının daha etkin olduğu görüldü. Bölgesel yağ ölçümleri, vücut yoğunlukları ve vücut yağ yüzdelerine bakıldığında; AAP programının eğitim sonunda erkeklerde uyluk bölgesi yağ ölçümünü etkilediği, bunun sonucunda vücut yoğunluğu ve vücut yağ yüzdesinin de etkilendiği görülürken, NSCA eğitiminin bu değerleri etkilemediği görüldü.

Sonuç: Genel egzersiz eğitimlerinin adölesan yaş grubu gençlerde, yönlenilen spora özel fiziksel uygunluk parametrelerini geliştirmede yetersiz kalabileceği, bu nedenle spesifik genç sporcu geliştirme programlarının daha etkili olabileceğini düşünmekteyiz.