· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Türkiye’de Çocuk İstismarı Konusunda Yayımlanan Lisansüstü Tezlerinin Adli Bilimler Açısından Değerlendirilmesi
Itır Erkan
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Yönetimi, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Çocuk istismarı, adli bilimler, sağlık çalışanları, eğitimciler, hukuk

Amaç: Bu çalışmada Türkiye’de çocuk istismarı konusunda yayımlanmış lisansüstü tezlerinin adli bilimler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Tarama modelinde betimsel bir araştırma olan bu çalışmada çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili YÖK Ulusal veri tabanında 1989-2016 yılları arasında yayımlanan lisansüstü tezleri; yapıldığı yıllara, üniversitelere, enstitülere, alanlarına, konularına ve içeriklerine göre sınıflandırarak adli bilimler açısından değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yapılan araştırmada 1989-2016 yılları arasında 160 tez yayımlandığı belirlenmiştir. Bunlardan 109’u yüksek lisans, 29’u doktora, 22’si tıpta uzmanlık tezleridir. Tezlerin içerikleri incelendiğinde, çocuk istismarı konusunda hukuk alanında hazırlanan tezlerin tümünün Türk Ceza Kanunu’nda cinsel istismar açısından incelendiği belirlenmiştir. 2010 yılı ve sonrasında bu konuda yayımlanan tez sayısındaki artış dikkat çekmektedir. 2011 yılına kadar çocuk istismarı ve ihmalinin öğretmenler tarafından, 2012 yılına kadar ise sağlık çalışanları tarafından yeterince bilinmediği tespit edilmiştir.

Sonuç: Çocuk istismarı konusunda eğitimcilere, sağlık çalışanlarına ve ebeveynlere yönelik daha detaylı bilgilendirmelerin yapılması gerektiği düşünülmektedir.