· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ADNEKSIYAL HERNI YÖNETIMINDE LAPAROSKOPI; VAKA SUNUMU
Özgüç Takmaz1, Esra Özbaşlı2, Mete Güngör2
1Acibadem Maslak Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul, Turkey
2Acıbadem University, Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Over hernisi, broad ligaman hernisi, adneksiyal herni, kadın akut batını, laparoskopi

Broad ligaman hernisi iç organların pelvik peritondan fıtıklaşmasıdır. İnternal fıtıkların %5’ini oluşturmaktadır. Bu olgu sunumunda, epizodik karin ağrısı şikâyetiyle başvuran, daha önce medikal öyküsü bulunmayan ve değerlendirmesinde 5 cm‘lik adneksiyal anekoik kist şaptanmış olan hastayı sunmaktayız. 8 saatlik takip sonrasında klinik şikâyetlerin gerilememesi üzerine hastanın laparoskopi ile değerlendirilmesine karar verildi. Ameliyat bulgusu olarak sağ adneks ve 5 cm’lik kistin broad ligamandan herniye oldugu saptandı. Laparoskopik olarak over kisti eksize edilip, fıtıklaşma onarıldı. Klinik bulgular ameliyat sonrasi geriledi ve hasta bir gün sonra taburcu edildi. Sonuç olarak, kadınlarda akut batin tablosunda adnekslerin broad ligamandan fıtıklaşması akılda bulunması gereken ayırıcı tanılardan biridir. Adneksiyal herninin tanı ve tedavisinde laparoskopi etkin bir prosedürdür.