· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Aberran Sol Subklavyen Arter Basısına Bağlı Yutma Güçlüğü Olan Bir Olgu
Yasin Şahin1 , Derya Aydın Şahin2 , Mehmet Kervancıoğlu2
1Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep, Türkiye
2Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Gaziantep Üniversitesi Fakültesi, Gaziantep, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Aberran sol subklavyen arter, gastroözofageal reflü, yutma güçlüğü

Disfaji lusoria, özofagusa vasküler basıya bağlı olarak oluşan disfajiyi tanımlamak için kullanılır. Vakaların çoğunluğu aberran sağ subklavyen arter ile ilişkilidir. Bir yıldır yutma güçlüğü yakınması olan 15 yaşındaki hastaya ilk başvurduğu merkezde gastroözofageal reflü (GÖR) tanısı düşünülüp reflü sintigrafisi çekilmiş, anormallik saptanmamış ve hastaya herhangi bir tedavi verilmemiş. Daha sonra ara ara yutma güçlüğü yakınmaları olan hastaya başvurduğu başka bir merkezde 3 ay boyunca PPI ilaç tedavisi verilmiş, ilaç kullandığı dönemde yutma güçlüğü yakınmalarının azaldığı görülmüş. Ancak son üç aydır ilaç kullanmayan hastanın özellikle katı gıdalara karşı yutma güçlüğü artmış. Bunun üzerine hasta hastanemiz çocuk kardiyoloji polikliniğine başvurdu, ekokardiyografisinde sağ aortik ark dışında anormallik saptanmadı. Yutma güçlüğü açısından vasküler ring ön tanısı ile tetkik edildi. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve üç boyutlu kontrastlı BT anjiografi tetkiklerinde sağ aortik ark anomalisi ve aberran sol subklavyen arter tespit edildi ve hasta gastroenteroloji polikliniğine yönlendirildi. Hastanın öyküsünden ağıza acı su gelme ve özellikle katı gıdalara karşı yutma güçlüğü yakınmaları olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde epigastrik hassasiyeti dışında özellik yoktu. Hastaya baryumlu özofagus grafisi çekildi; özofagus orta kesimde aortik ark seviyesinde retroözofageal seyirli sol subklavyen arterin oluşturduğu posteriorda dıştan basıya ait indentasyon ve hafif sola açılanma görüldü. Bu görünümün hastanın yutma güçlüğü problemini açıklayabileceği düşünüldü. Hastaya PPI ilaç tedavisi başlandı, diyet önerilerinde bulunuldu. Üç ay sonraki poliklinik kontrolünde yakınması olmayan hastanın fizik muayenesinde epigastrik hassasiyeti de yoktu. Aortik ark anomalisi ve yutma güçlüğü yakınması olan, diyet değişiklikleri ve ilaç tedavisi ile başarıyla tedavi edilen nadir bir vakayı sunuyoruz.