· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Nadir Bir Olgu ve Hemşirelik Bakımı: Pulmoner Alveoler Proteinozis
Tuğba Güngör1, Yasemin Uslu2
1Anadolu Sağlık Merkezi, Karma Servis, Kocaeli, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: pulmoner alveoler proteinozis, bronkoalveoler lavaj, hemşirelik bakımı

Pulmoner alveoler proteinozis (PAP), alveollerde lipoproteinoz materyal birikimi ile karakterize nadir görülen bir akciğer hastalığıdır. Hastalık ilk olarak 1958’de tanımlanmıştır. Literatüre 500 civarında olgu bildirilmiştir. En sık rastlanan semptomlar nefes darlığı, yorgunluk hissi ve kuru öksürüktür. Hastalığın konjenital, sekonder ve idiyopatik olmak üzere üç formu vardır. En sık %90 oranla idiyopatik formu görülmektedir. Hastalığın mortalitesi %10 civarındadır. Kronik bir hastalık grubuna giren pulmoner alveoler proteinozis, kişinin günlük yaşam aktivitelerinde değişikliği yol açabilmektedir. Takip ve tedavisi sırasında hemşirelik bakım uygulamaları ve hasta eğitimi önemli yer tutmaktadır. Hastalık uzun yıllar tedavi gerektirdiğinden tedavi ve bakımda profesyonel ekip birlikteliği önemli yer tutmaktadır. Hemşirenin rolleri olan tedavi, bakım ve eğitim verme bu hastalıkta önemli bir yer tutar. Bu açıdan bu vaka literatür için önemlidir.