· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren 15-49 Yaş Arası Kadınların Perine Bakımı Uygulamalarının İncelenmesi
Afife Yurttaş1, Ümran Gültekin2, Serap Ejder Apay3
1Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Konya, Türkiye
3Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik, Erzurum, Türkiye
Anahtar Sözcükler: İdrar yolu enfeksiyonu, kadın, hemşire

Amaç: Bu araştırma, idrar yolu enfeksiyonu (İYE) olan 15-49 yaş arası kadınların perine bakımı uygulamalarını incelemek amacıyla yapılmıştır.

Hastalar ve Yöntemler: Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır. Araştırmanın verileri Ekim-Kasım 2013 tarihinde, Orta Anadolu’da bir tıp fakültesi hastanesinin üroloji polikliniğinde İYE tanısı konulmuş 15-49 yaş arası 199 kadından anket formu ile toplanmıştır. Veriler SPSS 21.0 ile analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmadaki kadınların %40.2’si 43-49 yaş arası, %82.9’u evli, %40.7’si ilkokul mezunu, %78.4’ü ev hanımı ve %50.8’inin ekonomik durumunun orta seviyede olduğu belirlenmiştir. Kadınların %94.0’ü beyaz iç çamaşırı, %40.3’ü penye iç çamaşır kullandığı, %42.3’ü 2-3 günde iç çamaşırı değiştirdiğini ve %48.7’si ise iç çamaşırını makinede renklilerle düşük ısıda yıkadığını belirtmiştir. Kadınların %72.4’ü ellerini tuvalet sonrası yıkadığını, %59.8’i menstruasyon döneminde günde 1-2 kez ped değiştirdiğini ve %56.5’i ise menstruasyon döneminde oturarak duş aldığını ifade etmiştir.

Sonuç: Araştırma sonucunda kadınların perine bakımı uygulamalarına yeterince dikkat etmedikleri sonucuna varılmıştır.