· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ÖN KOL KIRIKLARINDA USG EŞLIĞINDE AKSILLER YAKLAŞIMLI BRAKIAL PLEKSUS BLOĞU
Attila Aydın1, Sedat Bilge2, Veysel Balcı1, Murtaza Kaya3, Erol Erden Ünlüer4, Erdem Çevik5, Meltem Bilge6, Cemile Aydın7
1Altunizade Acibadem Hospital, Emergency Medicine, Istanbul, Turkey
2Gulhane Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Ankara, Turkey
3Kütahya Evliya Celebi Education and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Kütahya, Turkey
4İzmir Katip Celebi University, Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Izmir, Turkey
5Sultan Abdul Hamid Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Ankara, Turkey
6Dışkapı Training and Research Hospital, Anesthesia and Reanimation, Ankara, Turkey
7Etimesgut State Hospital, Internal Medicine, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Aksiller, önkol, kırık, periferal sinir bloğu

Amaç: Acil Servislerde, ön kol kırıklarında ağrı kontrolü için genelde prosedürel sedasyon analjezi, hematom bloğu, intravenöz rejyonel anestezi ve periferal sinir blokları kullanılmaktadır. Ön kol kırıklarında, USG eşliğinde aksiller yaklaşımlı brakial pleksus bloğu (AABPB) uygulanan kişilerde, vizüel ağrı skalasını (muayene sırasında ve redüksiyonda), redüksiyon sonrasındaki nörovasküler muayene ve komplikasyonları gözden geçirmeyi hedefledik.

Hastalar ve Yöntem: Acil Servise ön kol kırığı ile başvuran ve acil hekimleri tarafından USG eşliğinde AABPB uygulanarak redükte edilen 14 hasta tarif edildi. 14 hastaya da aynı teknik uygulandı. Ön kol kırığında AABPB uygulananların, VAS skorlarını (muayene sırasında ve redüksiyon esnasında), redüksiyon sonrası nörovasküler muayenelerini ve komplikasyonlarını gözden geçirdik.

Bulgular: Çalışmaya 14 hasta dahil edildi ve hastaların ortalama yaşları 59.92 ±12,81 (36.00 – 82.00) idi. Ortalama VAS skorları prosedür öncesi 91.57 ± 3.99 (85,00 – 98.00) mm. idi. USG eşliğinde AABPB acil servis hekimi tarafından uygulandı ve blok sonrasında kırık redükte edildi. Hastaların 20 dakika sonrasındaki redüksiyon sırasındaki VAS skorları 10.21 ± 5.36 (0 – 19.00) mm. idi. Tüm hastaların yaklaşık sekiz saat gözlem sonrasındaki redüksiyon sonrası nörovasküler muayeneleri normaldi. Redüksiyon ve blok esnasında herhangi bir komplikasyon bildirilmedi.

Sonuç: USG eşliğinde AABPB, ön kol kırıklarında acil servis hekimleri tarafından acil serviste kolayca uygulanabilir bir tekniktir. Bu teknikte, prosedür başarı oranı yüksek ve hasta ve hekim memnuniyetinin yüksek düzeyde olduğunu fark ettik.