· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ergenlerde Kendi Kendine İlaç Kullanımı
Ayfer Ekim1, İlknur Akın2, Ayşe Ferda Ocakçı3
1Istanbul Bilgi University, Hemşirelik Bölümü, Istanbul, Türkiye
2Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye
3Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ergenlik, kendi kendine tedavi, reçetesiz ilaç

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ergenlerde kendi kendine ilaç kullanma sıklığının belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, 12-18 yaş arası, tanılanmış herhangi bir sağlık sorunu olmayan 750 ergen ile gerçekleştirildi. Veri toplamada, araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘Ergenlerde Kendi Kendine İlaç Kullanımını Değerlendirme’ formu kullanıldı.

Bulgular: Araştırmaya katılan ergenlerin yaş ortalaması 14.4±1.31 yıldı. Ergenlerin %63.2’si son bir yıl içinde reçetesiz ilaç kullanmıştı ve en fazla kullanılan analjezik (%61.5) ve ikinci olarak antibiyotik grubu (%45.3) ilaçlardı. Ergenlerin %18.4’ü son bir yıl içinde 2-3 kez reçetesiz antibiyotik kullanmıştı. Antialerjikler, dermatolojik ürünler ve vitamin takviyeleri, ergenlerin reçetesiz olarak kullandığı diğer ilaçlar olarak sıralanmaktadır.

Sonuç: Ergenlerin kendi kendine ilaç kullanım sıklığının yüksek olması bu uygulamayı engellemeyi amaçlayan halk sağlığı müdahalelerine olan ihtiyacı güçlendirmektedir.