· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KOAH ve Astımlı Hastaların İnhalasyon Cihazlarını Kullanma Becerileri Ve Memnuniyet Durumları
Filiz Özel1, Nazmiye Çıray Gündüzoğlu2, AsiyeDurmaz Akyol2
1Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Kastamonu, Türkiye
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: KOAH, astım, inhalasyon cihazları, memnuniyet

Amaç: Bu araştırma KOAH veya astım tanılı inhaler ilaç tedavisi alan hastaların ilaç uygulamalarını ve memnuniyetlerini belirlemek amacıyla yapılmış kesitsel bir araştırmadır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma İzmir ili içerisinde hizmet veren bir üniversite hastanesi ve bir devlet hastanesinin Göğüs Kliniği’nde Mart-Haziran 2012 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 84 birey oluşturmuştur. Araştırma verileri hasta tanıtım formu, inhaler memnuniyet formu ve inhaler ilaç kullanım gözlem formu ile toplanmıştır.

Bulgular: Araştırmada hastaların %63.1’i KOAH ve %36.9’u astım tanılı; %52.4’ü 1-5 yıl arası tanı almış hasta ve %53.6’sı 1-3 kez hastaneye yatmıştır. Araştırmada hastaların %57.1’inin Ölçülü doz inhaler, %36.9’unun turbuhaler ve %6’sının diskus kullandığı saptanmıştır. Araştırmada kullandığı cihazdan memnun olduğunu bildirenlerin oranı %40.5’dir. Hastaların inhaler cihaz kullanım beceri puan ortalamaları Ölçülü doz inhaler (ÖDİ) 5.1±2.6, turbuhaler 6.8±2.3, diskus 6.8±3.4 olarak saptanmıştır.

Sonuç: Araştırmada hastaların inhaler cihaz kullanım becerilerinin orta düzeyde olduğu görülmüştür. Sağlık profesyonellerinin hastaya uygun inhaler cihazı seçmesi ve cihazın doğru kullanımı hakkında gerekli eğitim vermesi önerilmektedir.