· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bazı Yaşamsal Geçişler Zordur. Jinekolojik Kanser Tanısı Almak Gibi...
Öznur Körükcü
Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik, Antalya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: jinekoloji, genital tümörler, kadın

Amaç: Jinekolojik kanser tanısı alan kadınların geçiş sürecinde yaşadıklarını ve tanıyı aldıktan sonra yaşamlarında olan değişiklikleri açıklamaktır.

Gereç ve Yöntem: Kalitatif desende yapılan araştırma, Şubat-Nisan 2017 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi kadın doğum servisine yatışı yapılan ve jinekolojik kanser tanısı alan dokuz kadın ile yapılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Araştırma bulguları kanserle tanışma, kanserle yüzleşme, geçiş sürecindeki psikososyal durumlar ve kanserle yaşamayı öğrenmek olmak üzere dört temada toplanmıştır. Bazı temaların kendi içinde alt temaları bulunmaktadır.

Sonuç: Çalışmada jinekolojik kanser tanısı almanın hastaları derinden etkilediği, pek çok çoğunun aile içi ilişkilerinde değişime sebep olduğu ve kanser semptomları ile yüzleşmenin zor olduğu belirlenmiştir.