· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Does The Screw Orientation Effect s The Stability Of Femoral Neck Facture?: A Finite Element Analysis
Okan Özkunt1, Kerim Sarıyılmaz1, Turgut Akgül2, Gökhan Polat2, Fatih Dikici1
1Acibadem Atakent University Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul, Turkey
2Istanbul University Istanbul Medical Faculty, Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Femur boyun kırığı, kanüle vida, dinamik kalça çivisi, vida pozisyonu, çoklu eleman analizi

Amaç: Yüksek enerjili travma insidansındaki artış ile genç yaşlarda görülen femur boyun kırığı sayısında belirgin bir artma olmuştur. Komplikasyonlardan korunmak için, tedavide stabil internal fiksasyon ön koşuldur. Femur boyun kırıklarının cerrahi tedavisinde en sık kanule vidalar ve dinamik kalça çivileri kullanılmaktadır. Biz çalışmamızda değişik konfigurasyondaki kanule vida uygulamalarının ve dinamik kalça çivisinin stabilizasyonunu karşılaştırdık.

Hastalar ve Yöntemler: Çoklu eleman yazılımı ile femur boyun kırığı modellemesi yaratıldı. Ve kırık dört ayrı kanüle vida konfigirasyonu ya da dinamik kalça çivisi kullanılarak tespit edildi. Aksiyel yükleme yapılarak direnç ve dayanıklılık testleri uygulandı.

Bulgular: Santral oryante kanüle vida konfigirasyonunun kırık hattında en iyi kompresyon sağlayan ve aksiyel yüklenme stresine en dayanıklı model olduğu ortaya kondu.

Sonuç: Femur boyun kırıkları için santral konfigirasyonlu kanüle vida ile tespit yapılmasını önermekteyiz. Bu şekilde kırık hattında maksimum kompresyon sağlanarak, erken iyileşmeye de olanak sağlanmaktadır.