· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Cerrahi Hastaları İçin Sessiz Tehlike: Derin Ven Trombozu Risk Azaltıcı Hemşirelik Bakımı
Ayla Gürsoy, Dilek Çilingir
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Trabzon, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Cerrahi girişimler, derin ven trombozu, hastalar, perioperatif hemşirelik, venöz tromboembolizm

Derin ven trombozu (DVT) hastaneye yatan bireylerin çoğunu tehdit eden bir sorundur. Ameliyat olan hastalarda DVT gelişme riski diğer hastalara göre daha yüksektir. Risk ortopedi, jinekoloji, beyin cerrahisi ameliyatlarında ve yaşlı hastalarda daha da artmaktadır. Amerikan Göğüs Hekimleri Topluluğu’nun (American College of Chest Physicians; ACCP) Rehberi’nde, cerrahi hastaları DVT gelişmesi yönünden düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk gruplarına ayrılmaktadır. Birincil koruma, düşük risk grubundaki hastalara erken ayağa kaldırma ve bacak egzersizlerini ve orta ya da yüksek risk grubundaki hastalara venöz stazı azaltan elastik bandaj ya da aralıklı pnömotik kompresyon uygulamalarını kapsamaktadır. İkincil koruma ise, primer profilaksisi yeterli olmayan/uygulanması sakıncalı olan yüksek riskli hastalarda ameliyat sonrası dönemde erken tanı ve subklinik DVT’nin tedavisini içermektedir.

Cerrahi hemşiresi, risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve farmakolojik olmayan DVT profilaksisi uygulamalarında etkin konumdadır. Makalede, cerrahi hastalarında DVT geliştirebilecek risk faktörleri, tedavi yöntemleri ve hemşirelik girişimleri ele alınmaktadır.