· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 195-199
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bipolar Bozukluk ve Şiddet Davranışı ile Başvuran Bir Tuberoskleroz Olgusunda Lityum Tedavisi
Ürün Özer1, Mert Batmaz2, Zeynep Ezgi Balçık3
1Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, Psikiyatri, İstanbul, Türkiye
2Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri, İstanbul, Türkiye
3Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Tuberoskleroz, duygudurum bozuklukları, psikoz, agresif davranış, lityum

Tuberoskleroz beyin, deri, göz, kalp ve böbrek gibi çok sayıda organda hamartomatöz büyümenin gözlendiği genetik bir hastalıktır. Merkezi sinir sistemi belirtileri hastaların çoğunda bildirilmiştir ve sıklıkla beyinde yapısal lezyonlara rastlanır. Tuberoskleroz hastalarında en sık rastlanan psikiyatrik bozukluklar arasında otizm, duygudurum bozuklukları ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu sayılmaktadır. Şizofreni dahil psikotik bozukluklar da bildirilen eştanılardandır.

Burada epileptik nöbetler, psikotik belirtili bipolar bozukluk ve şiddet davranışı gözlenen, antiepileptik ve antipsikotiklerin yanısıra lityumla tedavi edilen bir olgu sunulmuştur.

Yirmi iki yaşında, önceden bilinen tuberoskleroz tanısı olan erkek hasta, ailesi tarafından acil psikiyatri ünitesine getirilerek, şiddet davranışı (annesine bıçakla saldırma) nedeniyle yatırıldı. Psikiyatrik muayenede irritabl duygudurum, görsel varsanılar ve perseküsyon sanrıları, dezorganize konuşma, fakirleşmiş düşünce içeriği saptandı ve içgörüsü az olarak değerlendirildi. Hastanın nöbetleri topiramat ve okskarbazepinle, psikotik belirtileri risperidon ve ketiyapinle tedavi edildi. Duygudurum belirtileri ve agresif davranışları ise lityumla kontrol altına alındı.

Tuberoskleroz olgularının önemli bir kısmında psikiyatrik bozukluklar görülmektedir ve bunlardan bir kısmını duygudurum bozuklukları ve psikoz oluşturmaktadır. Bu olgularda agresif ve yıkıcı davranışlar da bildirilmiştir. Etkin tedavi hastaların psikiyatrik belirtilerini iyileştirmenin yanı sıra yaşam kalitesini arttırmada da büyük önem taşımaktadır. Tuberoskleroz olgularında lityum, hem duygudurum belirtilerinin hem de agresif davranışların kontrolünde yararlı bir seçenek olabilir.