· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 185-188
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hemodiyaliz Hastalarında Arteriyovenöz Fistül Komplikasyonu: PTFE Sentetik Greft Yalancı Anevrizma Tamirinde İki Farklı Cerrahi Girişim
Serdar Badem1, Kenan Varol2, Murat Uğurlucan3
1Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Amasya, Türkiye
2Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Amasya, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek yetmezliği, hemodiyaliz, arteriyovenöz fistül, sentetik greft, yalancı anevrizma

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda hemodiyaliz uygulaması hasta için hayat kurtarıcı olup, damar erişim yolu tüm hastaların konforlu hayat kalitesini anlamlı ölçüde etkiler. Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında arteriyovenöz fistül kullanımı ne kadar uzun olursa, karşılaşılacak komplikasyonların çeşitliliği de o kadar fazla olmaktadır. Her ne kadar ilk planda otolog damar greftleri kullanılsa da, günümüzde son çare olarak sentetik greftli hasta sayısı da gittikçe artmaktadır. Son dönem böbrek yetmezliği için yapılan arteriyovenöz fistül operasyonlarının geç dönem komplikasyonları ile hemen hemen tüm hemodiyaliz hastaları karşılaşmaktadır.

Bu makalede sentetik greft üzerinde tekrarlayan ponksiyonlara bağlı iki farklı lokalizasyonda oluşan yalancı anevrizma tamirinde iki farklı cerrahi tedavi tekniği anlatılmaktadır.