· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 156-162
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sağlık Eğitiminde Staj Uygulaması Olarak Ev Ziyaretleri Hakkında Öğrencilerin Düşünce ve Görüşleri
Bilge Kalanlar
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ev ziyareti, aile sağlığı, hemşire öğrenciler

Araştırmanın Amacı: Bu araştırma; “Halk Sağlığı Hemşireliği” dersi kapsamında yapılan ev ziyaretleri uygulaması hakkında hemşirelik öğrencilerinin düşünce ve görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte yapılan bu araştırmanın evrenini bir hemşirelik fakültesinin Halk Sağlığı Hemşireliği dersini alan son sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Dersin staj uygulaması kapsamında öğrenciler, bahar yarıyılı süresince on hafta boyunca ve haftada üç gün ev ziyaretine çıkmışlardır. Bu uygulamaya toplam 143 öğrenci katılmıştır. Bu kapsamda öğrenciler tarafından toplam 429 aileye ulaşılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde istatistik paket programı kullanılmıştır. Değişkenlerin değerlendirilmesinde yüzdelik kullanılmıştır. Çalışmanın yılları arasındaki farkı belirlemek için de ki-kare testi yapılmıştır.

Bulgular: Ev ziyaretlerinde en çok yerine getirildiği düşünülen hemşirelik fonksiyonu sorulduğunda; öğrencilerin %43’ü eğitim, %35’i iletişim, %17’si değişim ve %5’i ise bakım olarak yanıt vermişlerdir. Öğrenciler, ev ziyaretine ilk gittiklerinde %15,9’u olumsuz duygular hissettiğini, %66,7’si tedirginlik hissettiğini, %47,8’i heyecanlandığını, %44,9’u korktuğunu, %21’i olumlu duygular hissettiğini ifade etmiştir.

Sonuç ve öneriler: Hemşire öğrenciler; ev ziyaretleri sırasında bireylerin, ailelerin ve bu yolla toplumun sağlığının geliştirilmesine ve korumasına katkı sağlamışlardır. Hemşirelik öğrencileri ev ziyaretleri konusunda başlangıçta olumsuz görüş ve düşünce belirtirken, ev ziyareti surecinin sonuna doğru hem kendi tedirginlik ve korkularını yenmiş hem de ailelerin sağlığını geliştirme anlamında olumlu yönde birçok katkı sağlamışlardır. Bu bağlamda staj öncesinde öğrencilerin psikolojik açıdan da staj uygulamasına hazır hale getirilmesi gerektiği görülmüş ve bu noktada aslına uygun ortamlarda gerçekçi roller ile teatral şekilde hazırlanmalarının öğrencilerin staja hazırlanmasında pozitif etki sağlayacağı görülmüştür. Bu çalışmanın en önemli önerisi, Hemşirelik Fakülteleri/bölümlerinde halk sağlığı dersi kapsamında ev ziyaretlerine çıkacak hemşire öğrencilerin ev ziyaretleri uygulaması öncesinde, aslına uygun ortamlarda, gerçekçi roller ile teatral şekilde hazırlanmalarını sağlayacak ortamların hazırlanması ve planlanmasının standart uygulama haline getirilmesi gerektiğidir.