· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 105-109
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kanser Ağrısının Yönetiminde Opioidlerin Kullanımına Bağlı Gelişen Konstipasyonun Yönetimi
Elif Sözeri, Sevinç Kutluturkan
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: hemşirelik, kanser ağrısı, opioid, konstipasyon

Günümüzde kanser ağrısının yönetiminde opioidlerin kullanımı oldukça yaygındır. Opioidlerin diğer ilaç tedavilerinde olduğu gibi bireyin günlük yaşam aktivitelerini etkileyecek boyutta ortaya çıkardığı yan etkiler bulunmaktadır. En sık görülen yan etkilerden birisi konstipasyondur. Semptomun değerlendirilmesi önemli olmakla birlikte, farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemlerle yönetimi için pek çok seçenek bulunmaktadır. Bu derlemede, sağlık profesyonelinin farkındalığının arttırılması amacıyla, güncel tedavi ve bakım anlayışlarına yer verilmiştir.