· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 084-089
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Obstetrik Triyaj ve Ebenin Rolü
Sevil Günaydın1, Saadet Yazıcı2
Sağlık Blimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ebelik; obstetrik triyaj; triyaj

Obstetrik triyaj; anne ve fetüsün iyilik halinin sürdürülebilmesi için ortaya çıkan obstetrik patolojilerin en erken evrede tanımlanması ve uygun müdahalelerin yapılmasıdır. Bunun içinde obstetrik triyajın bilinmesi ve sistemli bir biçimde uygulanması önemlidir. Obstetrik triyajın, kurum olanaklarının en verimli şekilde kullanılması, obstetrik değerlendirmelerin hızlı yapılması, hastaların bekleme süresini kısaltması ve hasta akışını hızlandırması gibi birçok yararları vardır. Ebelerin obstetrik triyajda önemi büyüktür. Bu bilgi ve beceriyi eğitimleri sırasında kazanan ebelere kendi mesleklerini aktif olarak yapma fırsatı verilmelidir. Bu nedenle, obstetrik triyaj birimini yönetmek için kadın doğum uzmanı - jinekologlar ve ebeler işbirliği içinde olmalıdırlar. Bu derlemenin amacı; obstetrik triyajın öneminin vurgulanması ve ebelerin obstetrik triyaj uygulamasındaki rolünü literatür eşliğinde paylaşmaktır.