· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 079-082
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
LAPAROSKOPİK APENDEKTOMİ SONRASI NADİR BİR KOMPLİKASYON: SUPERİOR MEZENTERİK VEN TROMBOZU
Ozan Akıncı, Sina Ferahman, Sefa Ergün, Pınar Çiğdem Kocael, Osman Şimşek, Ahmet Kocael
Istanbul University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Istanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Laparoskopik apendektomi, superior mezenterik ven, pyleflebitis

Apendektomi dünyada en yaygın uygulanan cerrahi prosedürdür. Pyleflebitis; apendektomi sonrası nadir görülen bir komplikasyon olup portal venöz sistemin tromboflebitidir. Pyleflebitis genellikle portal venöz sistemin drene ettiği anatomik bölgenin sekonder enfeksiyonlarına bağlı gelişir. Tanıda anamnez, fizik muayene ve bilgisayarlı tomografi (BT) önemli yer tutar. Nadiren rastlanması, spesifik semptom ve belirtilerinin olmaması nedeniyle apendektomi sonrası karın ağrısıyla başvuran olguların ayırıcı tanısında genellikle ön planda düşünülmemekle beraber, mortalite oranının yüksek olması nedeniyle dikkate değer bir klinik antitedir. Bu olgu sunumumuzda, laparoskopik apendektomi sonrasında superior mezenterik ven (SMV) trombozu gelişen bir hastanın tanı ve tedavi süreçleri ile ilgili deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.