· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 067-069
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kompleks Kalp Anomalisi ile Birlikte Protein C Eksikliği Bulunan Çocukta Aşamalı Tam Düzeltme Operasyonu
Dilek Suzan1, Selim Aydın1, Barış Kırat2, İbrahim Halil Demir3, Ender Ödemiş3, Ersin Erek1
1Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Protein C eksikliği, kardiyopulmoner bypass, tromboz, kompleks konjenital kalp anomalisi

Kalp cerrahisi uygulanacak, koagulopati tanısı olan hastalar, yüksek oranda kanama ve tromboz riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu çalışmada kompleks kalp anomalisi ile birlikte Protein C eksikliği tanısı bulunan ve 4 yaşında, aşamalı Rastelli operasyonu uyguladığımız hastamız sunulmaktadır. Protein C eksikliği tanısı, hastamız 1.5 yaşında iken modifiye-BT şant uygulanmasının ardından erken dönem şant trombozu oluşumu nedeniyle yapılan tetkikler sonucunda konulmuştu. Şant ameliyatı sonrasında 2.5 yıl antikoagülan ve antiagregan tedaviyle şantı açık olarak izlenmiş ve 4 yaşında başarılı Rastelli operasyonu uygulanmıştır. Olgumuzu paylaşmaktaki amacımız kalp cerrahisi sonrası tromboembolik olaylara yol açabilen predispozan faktörlerin önemine dikkat çekmektir.