· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-051
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KERATOKONUSUN KOLLAJEN ÇAPRAZ BAĞLAMA TEDAVISI SONRASI KORNEA KALINLIĞI VE TOPOGRAFI INDEKSLERI: 18 AYLIK TAKIP VE LITERATÜR ÖZETI
Ayşe Ebru Kılavuzoğlu1, Ali Rıza Cenk Çelebi1, Cemile Banu Coşar1, Asım Bozkurt Şener2
1Acıbadem University School of Medicine, Ophthalmology, Istanbul, Turkey
2World Eye Hospital, Ophthalmology, Istanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kornea, kornea topografisi, keratokonus

Amaç: Keratokonusun çapraz bağlama tedavisi sonrası korneal topografi indekslerinde ve kornea kalınlığında görülen değişikliklerin değerlendirilmesi.

Çalışma Planı: Retrospektif Gözlemsel Çalışma

Hastalar ve Yöntemler: Keratokonus tedavisi için korneal kollajen çapraz bağlama tedavisi uygulanan hastaların verileri toplandı. Santral kornea kalınlığı (SKK), maksimum ve ortalama keratometri (Kmax Kort), değerleri ve topografi indeksleri: index of surface variance (ISV), index of vertical asymmetry (IVA), keratoconus index (KI), central keratoconus index (CKI), minimum radius of curvature (Rmin), index of height asymmetry (IHA) ve index of height decentration (IHD) Pentacam ve Wavelight-Allegretto Wave Topolyzer cihazlarının çıktılarından elde edildi. Takip süresi 18 aydı.

Bulgular: Çalışmada keratokonus hastalığı olan 10 hastanın 15 gözü değerlendirildi. Santral kornea kalınlığı ameliyattan 1 ay sonra istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldı (p=0,003) fakat son takip değerlerinde ameliyat öncesi değerlere göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). Kmax ve Kort değerleri son kontrollerde ameliyat öncesi değerlere göre istatistiksel olarak farklı değildi (p>0,05). Korneal topografi indekslerinin birçoğu ameliyat sonrası 6. aydan sonra istatistiksel olarak anlamlı şekilde düzeldi (p<0,05).

Sonuç: On sekiz aylık takip süresinde korneal topografi indekslerinde düzelme saptanmıştır. Böylece çapraz bağlama tedavisi sonrası korneanın optik olarak daha düzenli ve simetrik olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür.