· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-042
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İnmeli Bireylerde Korse Kullanımının Denge ve Kas Aktivasyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Hatice Çankaya1, Yeşim Bakar2
1Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi, Bolu, Türkiye
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Bolu, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Denge, gövde, inme, kor stabilite, korse

Amaç: Bu çalışmanın amacı, inmeli bireylerde korse kullanımının denge ve kas aktivasyonu üzerine etkilerini belirlemek olarak planlandı.

Yöntemler: Çalışmaya dahil edilen 44 inmeli birey, rastgele yöntemle korse kullanan (n=23) ve korse kullanmayan (n=21) grup olarak ikiye ayrıldı. Tüm bireyler iki hafta süresince, haftada 5 kez fizyoterapi programına alındı. Korse kullanan gruptaki bireylere fizyoterapi programına ek olarak, sabah kalkış saatinden akşam yatış saatine kadar elastik lumbal korse kullandırıldı. Tüm bireylerin statik dengeleri Tetrax Denge Cihazı (TDC), dinamik dengeleri Berg Denge Skalası (BDS) ve Fonksiyonel Uzanma Testi (FUT), Transversus Abdominus (TrA) kas kuvveti ise stabilizer cihazı (Basınç Biofeedback Ünit) kullanılarak değerlendirildi. Değerlendirmeler tedavi öncesi (TÖ), tedavi ortası 1. hafta (TO 1. H) ve tedavi sonrası (TS) olmak üzere 3 defa yapıldı.

Bulgular: 2 haftalık korse kullanımının sonucunda; FUT, BDS ve Tetrax parametrelerinden Ağırlık Dağılım İndeksi (ADİ) ölçümlerinde anlamlı fark bulundu (p<0,05). Stabilizer cihazla yapılan ölçümlerde ve Tetrax parametrelerinden Fourier Harmonik İndeks (FHİ), 7. Frekans bandı (F7), 8. Frekans bandı (F8) ve Stabilite İndeksinde (Sİ) TÖ, TO 1. H ve TS gruplar arasında fark yoktu (p>0,05).

Sonuç: İnmeli bireylerde kısa süreli korse kullanımının, elastik korsenin gövde hareketlerini engellememesi, gövde kasları için sürekli olarak hatırlatıcı olması ve farkındalığı arttırıcı bir görev üstlenmesi nedeniyle, inme rehabilitasyonunda konvansiyonel fizyoterapi programına ilave edilebileceği düşüncesindeyiz.