· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-032
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Postmenopozal Dönemde Pilates Egzersizlerinin Yaşam Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi
Özlem Çinar Özdemir, Muhammet Fatih Uysal
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Bolu, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Menopoz, yaşam kalitesi, egzersiz, depresyon

Amaç: Bu çalışmada, menopoz sonrası kadınlarda pilates egzersizlerinin yaşam kalitesi ve depresyon üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı.

Hastalar ve Yöntemler: Yaş ortalaması 55,71 yıl olan 44 menopoz sonrası dönemdeki kadının, yaşam kaliteleri Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği (MÖYKÖ) ile ve depresyon düzeyleri Back Depresyon ölçeği ile değerlendirildi. Bireyler daha sonra pilates egzersizi grubu (n=21) ve ev egzersizi grubu (n=23) olarak ikiye ayrıldı. Pilates egzersizi grubuna sekiz hafta boyunca haftada üç gün pilates egzersizleri yaptırılırken, ev egzersizi grubuna ise sekiz haftalık ev egzersiz programı verildi. Her iki grup da egzersiz eğitimi öncesi ve sekiz hafta sonunda değerlendirildi.

Bulgular: Değerlendirme sonucunda hem MÖYKÖ ölçümlerinde hem de depresyon ölçümlerinde pilates egzersiz grubundaki bireylerin ilk ölçüm ve son ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görüldü (p<0,05).

Sonuç: Bu çalışma ile menopoz sonrası dönemde kadınlara uygulanan pilates egzersizlerinin yaşam kalitelerinde artış sağladığı ve psikolojik durumlarını iyileştirdiği tespit edildi.