· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 4, Sayfa(lar) 244-246
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Skalpte Trikilemmal Tümör: Olgu Sunumu
Yakup Çil1, Hakan Yeşil2, Şükrü Yıldırım3
1Etimesgut Asker Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Etimesgut Asker Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Trikilemmal kist, skalp, trikilemmal tümör

Giriş: Trikilemmal tümör, kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan çok ender görülen benign davranışlı bir tümördür. Oldukça agresif malign tümor tipleri de tarif edilmiştir. Bu sunumda, saçlı deri bölgesinde trikilemmal kist tanısı ile ameliyat edilen ve patolojik inceleme sonucunda trikilemmal tümor olduğu anlaşılan bir olgu literatür eşliğinde sunuldu.

Olgu sunumu: Yirmi bir yaşında erkek hasta skalp verteks bölgesinde yaklaşık bir yıldır var olan deri lezyonu nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Muayene sonucunda trikilemmal kist olduğu düşünülen deri lezyonun lokal anestezi altında eksize edildi. Patolojik inceleme sonucunda trikilemmal tümor; lezyon yan cerrahi sınırlarda devam etmektedir şeklinde rapor edildi. Tümörün cerrahi sınırda devam etmesi nedeniyle biyopsi bölgesine tekrar geniş eksizyon ameliyatı yapıldı. Hastaya ikinci ameliyat sırasında genel vücut tarama testleri yapıldı ve sonuçlar normal olarak rapor edildi. Hasta halen poliklinik takibi altındadır.

Sonuç: Trikilemmal kist sık karşılaşılan ve ameliyat edilen deri lezyonlarındandır. Burada skalpte trikilemmal kist tanısı ile ameliyat edilen ve trikilemmal tümor olduğu anlaşılan bir olgu literatür eşliğinde sunuldu.