· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 4, Sayfa(lar) 185-191
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ALT EKSTREMİTELERİN TUZAK NÖROPATİLERİ
Meral Bayramoğlu
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Nöropati, alt ekstremite, tuzak

Alt ekstremite periferik sinirleri, traseleri boyunca anatomik olarak duyarlı bulundukları bölgelerde sıkışabilir. Siniri direkt olarak etkileyen herhangi bir travma veya sinir çevresindeki bir inflamatuar durum da nöropatiye neden olabilir. Hem etyolojinin, hem de klinik semptom ve bulguların çok çeşitli olabilmesi, klinisyenin tanıda zorluklarla karşılaşmasına neden olabilir. Bir periferik nöropatinin ana semptomu parestezidir; buna sıkışma şiddetinin derecesine bağlı olarak ağrı ve hissizlik eşlik edebilir. Alt ekstremitelerin innervasyonu L1-S3 köklerinin anterior ramuslarından oluşan lumbosakral pleksus tarafından sağlanır. Sinirlerin zedelenmeye daha duyarlı olduğu belirli anatomik bölgeler vardır. Hasar bölgesini saptamak ve uygun tedaviyi planlamak için lumbosakral pleksustan çıkan her sinirin motor ve duyu dağılımının net olarak ayırt edilmesi önemlidir. Lezyon bölgesinin saptanması, lezyonun şiddeti ve iyileşme potansiyeli ile ilgili ipuçları vermesi, pleksopati/radikülopati ayrımının yapılabilmesi açısından elektrodiagnostik çalışmalar oldukça faydalıdır. Görüntüleme yöntemlerinden özellikle manyetik rezonans görüntüleme, tuzak nöropatisi tanısının desteklenmesi veya diğer patolojilerin ekarte edilmesi için istenebilir. Tuzak nöropatilerin hepsi değilse de çoğu konservatif olarak tedavi edilebilmektedir. Bu derlemede alt ekstremitelerde sıkça görülen nöropatiler olan meralgia parestetika, femoral, obturator, siyatik, peroneal ve tibial nöropatilerden bahsedilecektir.