· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
6 makale bulundu.
 • Kastamonu'da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler
       İlknur Metinoğlu, Sefa Pekol, Yalçın Metinoğlu
 • Kastamonu İl Merkezinde 13 İlköğretim Okulunda 5-15 Yaş Grubu Öğrencilerde Fazla Kiloluluk ve Obezite Prevalansı
       İlknur Tütüncü
 • Obeziteye Yönelik Tutum ve İnançların Geliştirilmesinde Sağlık Programlarının Etkisi
       Gülcan Kahraman, Türker Baş, Mahmut Akbolat
 • Obezitede Lipid Metabolizması İle İlgili Micro RNA'lar
       Ümmügülsüm Can
 • Obezojenik Çevre ve Çocukluk Çağı Obezitesine Etkileri
       Emriye Hilal Yayan1, Ayda Çelebioğlu2
 • Maternal Obezitenin Prenatal Bağlanma Üzerine Etkisi
       Hacer Alan Dikmen, Seyhan Çankaya
 •