· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
8 makale bulundu.
 • Radyoterapide Teknik Gelişmeler ve IGRT (Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapi)
       Banu Atalar, Enis Özyar
 • Çocukluk Çağı Supratentorial Yüksek Dereceli Glial Tümör: Olgu Sunumu
       Gökalp Silav1, Banu Atalar2, Elif Ilgaz Aydınlar3, Özlem Er4, Aydın Sav5, İlhan Elmacı6
 • Radikülopati Kliniği ile Başvuran Adenokarsinom Metastazı: Olgu Sunumu
       Hakan Ak1, Zeliha Esin Çelik2
 • RADYOTERAPİ UYGULANAN MEME KANSERLİ HASTALARDA SOLUNUM HAREKETLERİNİN KARŞI MEME DOZUNA ETKİSİ
       Evrim Tezcanlı1, Melahat Garipağaoğlu1, Öznur Şenkesen1, Halil Küçucük1, Evren Ozan Göksel1, Meriç Şengöz1, Işık Aslay2
 • Meme Manyetik Rezonans Görüntülemesi: Güncel Uygulamalar
       Ümit Aksoy Özcan
 • Fetal Posterior Fossanın MR Değerlendirmesi
       Ümit Aksoy Özcan2, Uğur Işık3, Mert Koçak1, Canan Erzen2
 • Adjuvan Kemoradyoterapi Uygulanan Mide Kanserli Hastalarda Prognostik Faktörler
       Vildan Kaya1, Aylin Fidan Korcum2, Mustafa Yıldırım3, Melek Gamze Aksu2, Hasan Mutlu4, Beyza Şirin Özdemir2, Ali Aydın Yavuz2
 • Baş-Boyun Kanserlerinde Radyoterapiye Bağlı Gelişen Erken ve Geç Dönemdeki Semptomların Kontrolü
       Kamile Kırca1, Sevinç Kutlutürkan2
 •