· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
20 makale bulundu.
 • Üzerine Kaza ile Cisim Düşmesine Bağlı Çocuk Ölümleri
       Işıl Pakiş1, Mustafa Karapirli2, Nesime Yaycı3
 • Subakut Sklerozan Panensefalit'li Çocukta Sıradışı Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
       Uğur Işık, Şebnem Kuter
 • Geç Redükte Edilmiş Çocuk Travmatik Kalça Çıkığı: Olgu Sunumu
       İrfan Bilgesoy3, Ahmet Can Erdem1, Nadir Şener1
 • Çocukluk Çağı Supratentorial Yüksek Dereceli Glial Tümör: Olgu Sunumu
       Gökalp Silav1, Banu Atalar2, Elif Ilgaz Aydınlar3, Özlem Er4, Aydın Sav5, İlhan Elmacı6
 • Kastamonu'da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler
       İlknur Metinoğlu, Sefa Pekol, Yalçın Metinoğlu
 • L2 Hidroksiglutarik Asidürili Bir Çocuk Olgu
       Uğur Işık, Emel Çelebi Çongar
 • Çocuk ve Adolesan Yaş Grubunda Bel Ağrıları; Yaklaşım, Tanı ve Tedavi
       Vuslat Sema Önal1, Halil Can Gemalmaz2
 • Sağ Taraf Kardiyovasküler Yapılara Stent Uygulanması
       Murat Şahin1, Işıl Yıldırım2, Tevfik Karagöz2, Süheyla Özkutlu2, Sema Özer2, Dursun Alehan2, Alpay Çeliker3
 • Çocuk Hemşirelerinde Mesleki Profesyonel Değerler
       Aynur Yazıcı Sorucuoğlu1, Fatma Güdücü Tüfekci2
 • Hemşirelerin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Düzeyleri
       Ayşe Burç1, Fatma Güdücü Tüfekci2
 • ÇOCUKLARDAKİ CROHN HASTALIĞINDA ERKEN CERRAHİ TEDAVİ YARARLI MI YOKSA ZARALI MI?
       Muazez Çevik1, Bilgi Baca2
 • Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne Yatan Çocukların Ebeveynlerinde Depresyon Durumu
       Seher Erdoğan, Arzu Oto, Mehmet Boşnak
 • Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servise Başvuran Karbonmonoksit Zehirlenmesi Olgularının Değerlendirilmesi
       Mustafa Özgür Toklucu1, Caner Araz2, Mehmet Nizamoğlu2, Emin Pala2, Sevgi Akova1, Burcu Karakayalı1, Şirin Güven1
 • Larsen Sendromlu Pediatrik Hastada Anestezi Yönetimi
       Mahmut Alp Karahan, Nuray Altay, Hasan Hüsnü Yüce, Mehmet Eroğlu
 • AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA YAYGIN (RİNOSEREBRAL VE PULMONER) İNVAZİF FUNGAL ENFEKSİYON TANISINDA RADYOLOJİK BULGULARIN ÖNEMİ: OLGU SUNUMU
       Fatih Erbey1, İbrahim Bayram2, Erol Akgül3, Atila Tanyeli4
 • Çocuklarda Girişimsel İşlemlerde Nonfarmakolojik Ağrı Giderme Yöntemleri
       Esma Sülü Uğurlu
 • Obezojenik Çevre ve Çocukluk Çağı Obezitesine Etkileri
       Emriye Hilal Yayan1, Ayda Çelebioğlu2
 • Pitoz ve Disfaji ile Prezente Olan Geç Başlangıçlı Pompe Hastalığı
       Dilek Bingöl Aydın2, Dilcan Kotan1, Öner Özdemir2
 • Türkiye’de Çocuk İstismarı Konusunda Yayımlanan Lisansüstü Tezlerinin Adli Bilimler Açısından Değerlendirilmesi
       Itır Erkan
 • Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Olgu: Sol Atriyal Rabdomyosarkom
       Derya Aydın Şahin1, Osman Başpınar1, Gökhan Gökaslan2, Mehmet Kervancıoğlu1
 •