· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
20 makale bulundu.
 • Etik, Biyoetik, Hukuk: Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar
       Yeşim Işıl Ülman
 • Hasta Haklarının Anatomisi
       Gülsüm Önal
 • Nörobilim, Nöroteknoloji, Yalan Tespiti ve Etik
       Mehmet Ergen1, Yeşim Işıl Ülman2
 • Radikülopati Kliniği ile Başvuran Adenokarsinom Metastazı: Olgu Sunumu
       Hakan Ak1, Zeliha Esin Çelik2
 • Acil Servise Ambulansla Başvuran Hastaların Aciliyetinin Retrospektif Değerlendirilmesi
       Serpil Yaylacı1, Tuba Cimilli Öztürk2, Seda Çelik Yılmazer3
 • Klinik Araştırmalar Yönetmeliği'ne Bakış
       Cumhur İzgi1, Yeşim Işıl Ülman2
 • Meme Manyetik Rezonans Görüntülemesi: Güncel Uygulamalar
       Ümit Aksoy Özcan
 • Fetal Posterior Fossanın MR Değerlendirmesi
       Ümit Aksoy Özcan2, Uğur Işık3, Mert Koçak1, Canan Erzen2
 • KÜTANÖZ LIKEN PLANUSTA STANDART KONTAKT ALLERJENLERE AŞIRI DUYARLILIK
       İkbal Esen Aydıngöz1, Ayşe Tülin Mansur2
 • SUÇLULUK VE UTANÇ ALGILAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ETİK KODLARIN ÖNEMİ: HASTANELERDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
       N. Emel Lüleci1, H. Nilay Gemlik2, Fatma Ayanoğlu Şişman3, Gülfer Bektaş4
 • Sentetik Kannabinoidler
       Işıl Pakiş, Oğuz Polat
 • DNA Metilasyonu ve Hastalıklarla İlişkisi
       Cansın Güler, Banu Balcı Peynircioğlu
 • Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde El Temizliği Kurallarına Uyumun Değerlendirilmesi
       Seher Erdoğan, Melek Urgun, Hatice Kaya, Belgin Yiğit, Mehmet Boşnak
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Karar Verme Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
       Sibel Küçük1, Neşe Uysal1, Nazan Çakırer Çalbayram2, İlknur Kahriman3, Sabahat Altundağ4, İlknur Gönenç2
 • Sağlık Çalışanlarında Performans ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma
       Feride Eşkin Bacaksız1, Rujnan Tuna2, Arzu Kader Harmancı Seren1
 • Prenatal Dönemde 900Mhz Elektromanyetik Alanın Sıçan Omurilik Dokusu Üzerine Etkilerinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi
       Tolga Mercantepe1, Levent Tümkaya1, Mehmet Fatih Gökçe2, Barış Uzunok2, Zehra Suzan Topal1, Seda Çınar1, Erva Esmer1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Arteriyovenöz Fistül Komplikasyonu: PTFE Sentetik Greft Yalancı Anevrizma Tamirinde İki Farklı Cerrahi Girişim
       Serdar Badem1, Kenan Varol2, Murat Uğurlucan3
 • Spor Genomiğinde Mitokondriyal DNA Çalışmaları
       Basak Funda Eken1, Damla Yayman2, Yagmur Yayman2, Canan Sercan1, Sezgin Kapıcı1, Korkut Ulucan1
 • NAZOFARENKS KANSERLİ OLGULARDA RADYOTERAPİ SONRASI MASTİKATÖR KASLARDA VE PAROTİS BEZLERİNDE GELİŞEN DEĞİŞİKLİKLERİN MRG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
       Taner Arpacı1, Gamze Uğurluer2, Gülhan Örekici3, Tuğana Akbaş1, Meltem Serin2
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Değerleri ve Tükenmişlik Düzeyi Arasındaki İlişki
       Gülcihan Arkan1, Yaprak Sarıgöl Ordin2, Meryem Öztürk Haney3
 •