· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
53 makale bulundu.
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri: Bir Yıllık İzlem Sonuçları
       Nermin Olgun1, Zehra Kan Öntürk1, Ükke Karabacak1, Fatma Eti Aslan1, Şehriban Serbest2
 • Cerrahi Bakımda Bilgi Güncelleme
       Sevim Çelik
 • Teknoloji ve Kadın Sağlığı
       Ayten Şentürk Erenel1, İlknur Münevver Gönenç2, Filiz Ünal Köksal3, Gülşen Vural1
 • Yoğun Bakım Hemşirelerinin Kateter ile İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Önlenmesi Hakkındaki Bilgi Durumları
       Sevim Çelik1, Dilek Karaman2, Fatma Yanık3, Funda Veren4
 • Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespit Kullanımına İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları
       Sevim Çelik1, Sibel Kavrazlı2, Esra Demircan2, Nur Güven1, Özge Durmuş2, Emek Seçil Duran2
 • Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü
       Emine Türkmen1, Aysel Badır2, Ayşe Ergün3
 • İç Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimine Etkisi
       Nazan Kılıç Akça, Sibel Kiper
 • Hemodiyaliz Uygulanan Hastalarda Kemoterapi
       Metin Sarıkaya1, Mustafa Yıldırım2, Funda Sarı1
 • Neuman'ın Sistemler Modeli Kullanımına Bir Örnek: Pnömonili Bir Bebeğin Hemşirelik Bakımı
       Suzan Özkan1, Candan Öztürk2
 • Eğitim ile Empatik Beceri ve Empatik Eğilim Geliştirilebir mi?: Bir Sağlık Yüksekokulu Örneği
       Aysel Karaca, Ferhan Açıkgöz, Dilek Akkuş
 • Kanser, Kültür ve Hemşirelik
       Seda Pehlivan1,Yasemin Yıldırım2, Çiçek Fadıloğlu2
 • Kanser Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Oral Mukozit
       Zeynep Güngörmüş1, Özden Bulut Erdem2
 • Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakım Hakkındaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi
       Rabiye Eğlence1, Nuray Şimşek2
 • Koroner Arter Hastalarının Sağlık Davranışlarının Geliştirilmesinde Hemşirenin Rolü
       Demet İnangil1, Merdiye Şendir2
 • Cerrahi Kliniklerde Tedavi Gören Hastaların Aldıkları Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi
       Cemile Kuzu1, Bahire Ulus2
 • Hemşirelikte Manevi Bakımın Uygulanması
       Esma Sülü Uğurlu
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler
       Tülay Ayyıldız1, Dilek Konuk Şener2, Funda Veren1, Hülya Kulakçı1, Fatma Akkan3, Asuman Ada3, Ayşe Aldoğan3, Kezban Yeral3, Azize Emek3, Derya Tetik3, Gülşah Dinç3
 • Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin (KYİÖ) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği
       Eylem Paslı Gürdoğan1, Şule Ecevit Alpar2
 • Hemşirelik Modellerinden: Roy Adaptasyon Modeli
       Ayşe Kacaroğlu Vicdan1, Bilgi Gülseven Karabacak2
 • Hastanede Kemoterapi Alan Hastaların Yaşam Kalitesi ve Bunu Etkileyen Faktörler
       Dilek Gelin1, Bahire Ulus2
 • Primer Beyin Tümörlü Hastalarda Semptom Yönetimi
       Altun Baksi Şimşek1, Aklime Dicle2
 • Özel Gereksinimi Olan Bir Hasta Grubu: Down Sendromlu Çocuklar ve Perioperatif Hemşirelik Yaklaşımları
       Özlem Öztürk, Işıl Işık Andsoy
 • Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Sağlıkla İlgili Bilgi, Tutum ve Davranış Özelliklerinin İncelenmesi
       Gül Ergün1, Cansu Çakır2
 • Yoğun Bakım Ünitesinde Terapötik Dokunmanın Önemi
       Nuray Turan
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitim Sırasında Yaptıkları İlaç Uygulama Hataları ve Tıbbi Hata Farkındalıkları
       Ayfer Bayındır Çevik, Ayşegül Demirci, Zehra Güven
 • Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve İlişkili Değişkenler
       Özlem Aşcı, Güleser Hazar, Meliha Yılmaz
 • Hemşirelikte İnovatif Alan: Evde Bakımda Telehemşirelik ve Telesağlık
       Sıddıka Ersoy1, Yasemin Yıldırım2, Fisun Şenuzun Aykar2, Çiçek Fadıloğlu2
 • Az Bilinen Lateks İçerikli Ürünlerle Temas: İki Kontakt Dermatit Olgusu
       Aynur Koyuncu1, Fatma Eti Aslan2, Ayla Yava3
 • Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler
       Funda Kardaş Özdemir, Zümrüt Akgün Şahin
 • Madde Bağımlısı Hastalarda Sosyal Destek ve Benlik Saygısı
       Gülçin Avşar1, Filiz Koç2, Gülay Aslan2
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Etkileyen Faktörler
       Afitap Özdelikara, Seval Ağaçdiken, Ebru Aydın
 • Hemşirelik ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
       Aygül Kıssal1, Mustafa Kaya2, Medine Koç1
 • Hastanelerde İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Sorunları
       Havva Öztürk1, Şule Kurt2, Gül Mersinlioğlu Serin3, Betül Bayrak1, Tuğba Balık4, Birsel Canan Demirbağ1
 • Son Sınıf Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili Görüşleri
       Didem Kaya, Zehra Gölbaşı
 • Normal Doğumda Öğrenci Hemşireler ve Klinik Hemşireler Tarafından Verilen Bakımın Anne Memnuniyetine Etkisi
       Figen Alp Yılmaz1, Mürüvvet Başer2
 • Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi
       Dilek Çolak Okumuş1, Esra Uğur2
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Karar Verme Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
       Sibel Küçük1, Neşe Uysal1, Nazan Çakırer Çalbayram2, İlknur Kahriman3, Sabahat Altundağ4, İlknur Gönenç2
 • Türkiye’de Hemşirelik Bakım Algısının İncelenmesi
       Emine Kol1, Emine Geçkil2, Cüneyt Arıkan1, Mihrap İlter3, Özge Özcan2, Emre Şakırgün6, Ümmühan Dayan4, Gülzade Uygun1, Duha Kılıç6, Mervenur Macit6, Emine Uslular1, Ayşenur Sızlı1, Nesrin Çakır4, Dilek Solak4, Ayşe Kavgacı5, Selma Sabancıoğulları6, Selma Atay4
 • Subkütan Heparin Uygulamalarında Bölge Seçimi
       Bahar Çiftçi, Gülçin Avşar
 • Patricia Benner: Hemşirelik Uygulamalarında Klinik Bilgelik ve Beceri Edinimi
       Zeliha Koç1, Tuğba Çınarlı2, Asuman Şener2, Selin Keskin Kızıltepe3
 • Hemşirelik Öğrencilerinde Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi
       Birgül Vural Doğru1, Asiye Akyol2
 • Neuman Sistemler Modelinin Diyabetli Bireyin Hemşirelik Bakımında Kullanımı
       Semra Eyi1, Tuğba Menekli2
 • Dönüşümcü ve Etkileşimci Lider- İzleyen İlişkilerinin Hemşirelik ve Sağlık Hizmetlerine Etkisi
       Şeyda Seren İntepeler, Veysel Karani Barış
 • Kanser Ağrısının Yönetiminde Opioidlerin Kullanımına Bağlı Gelişen Konstipasyonun Yönetimi
       Elif Sözeri, Sevinç Kutluturkan
 • Öğrenci Gözüyle Nöroloji Hastasına Bakım Vermek: Nitel Bir Çalışma
       Ayşe Arıkan Dönmez, Sevgisun Kapucu
 • Hemşirelerin Yönetsel Kararlara Katılımlarının İş Yaşam Kalitesine Etkisi
       Refika Çolak Coşkun1, Esra Uğur2
 • Hemşirelerin Bireyselleştirilmiş Bakım Verme Durumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi
       Özgül Karayurt1, Figen Erol Ursavaş2, Özge İşeri3
 • Hemodiyaliz Hastalarında Arteriyovenöz Fistül Komplikasyonu: PTFE Sentetik Greft Yalancı Anevrizma Tamirinde İki Farklı Cerrahi Girişim
       Serdar Badem1, Kenan Varol2, Murat Uğurlucan3
 • Cerrahi Hastaları İçin Sessiz Tehlike: Derin Ven Trombozu Risk Azaltıcı Hemşirelik Bakımı
       Ayla Gürsoy, Dilek Çilingir
 • Nadir Bir Olgu ve Hemşirelik Bakımı: Pulmoner Alveoler Proteinozis
       Tuğba Güngör1, Yasemin Uslu2
 • Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yaşam Kalitesi: Özürlülük ve İlaç Kullanımının Etkisi?
       Sevgin Samancıoğlu Bağlama1, Ekrem Bakır2, Şerife Köleoğlu2, Esra Dişli2, Kübra Çırak2
 • Kan Şekeri Regülasyonunda Hemşirelik Bakımının Önemi
       Leyla Muslu2, Melek Ardahan1
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Değerleri ve Tükenmişlik Düzeyi Arasındaki İlişki
       Gülcihan Arkan1, Yaprak Sarıgöl Ordin2, Meryem Öztürk Haney3
 •