· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
10 makale bulundu.
 • Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Yaşlı Hastalarda Depresyon Riski ve Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerin Etkisi
       Birsen Altay1, Gonca Üstün2
 • Serebral Palsili Çocukların Anne-Babalarında Depresyon Seviyesini Belirleyen Değişkenler
       Selvin Balki1, Özden Canbay2
 • Amniyosentez Öncesi Gebelerde Anksiyete ve Depresyon Risk Düzeylerinin Belirlenmesi
       Sevgül Dönmez1, Hande Dağ1, Mert Kazandı2
 • Çankırı İlindeki Şehit Aileleri ve Malul Gazilerin Psikolojik Dayanıklılık ve Depresif Durumlarının Belirlenmesi
       Songül Duran1, Gül Ünsal2
 • Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler
       Pınar Irmak Vural1, Nazife Bakır2
 • ERKEN GEBELİKTE HİPEREMEZİS VE DÜŞÜK TEHTİDİ: ANKSİYETE VE DEPRESYON İLE İLİŞKİSİ VE LİTERATÜR TARAMASI
       Hüseyin Aksoy1, Ülkü Aksoy2, Yunus Hacımusalar3, Turgut Aydın4, Gökhan Açmaz5, Gülsüm Uysal5, Fulya Çağlı5, Mustafa Alparslan Babayiğit6
 • Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne Yatan Çocukların Ebeveynlerinde Depresyon Durumu
       Seher Erdoğan, Arzu Oto, Mehmet Boşnak
 • Postpartum Depresyonun Maternal Bağlanma Üzerine Etkisi
       Seyhan Çankaya1, Sema Dereli Yılmaz1, Ruveyde Can1, Neslihan Değerli Kodaz2
 • Postmenopozal Dönemde Pilates Egzersizlerinin Yaşam Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi
       Özlem Çinar Özdemir, Muhammet Fatih Uysal
 • Hasta Bakıcılarda Bel-Boyun Ağrısının Değerlendirilmesi ve Ağrının Depresyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi
       Yıldız Analay Akbaba1, Tansu Birinci2
 •