· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
12 makale bulundu.
 • Ayaktan Tedavi Gören Kanser Hastalarının Kemoterapi Sırasında Uğraşı Seçimleri: Anket Çalışmasının Sonuçları
       Suna Çokmert1, Tuğba Yavuzşen2, İlkay Tuğba Ünek2
 • Hastane Hizmetleri Hakkında Sağlık Çalışanlarının Algıları ile Hastaların Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması
       Ümit Hüda Gür3, Metin Ateş4, Gülfer Bektaş2, Arzu İrban1
 • PedsQL Sağlık Bakımı Ebeveyn Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması
       Bahire Ulus1, Gülümser Kublay2
 • Kanser Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Oral Mukozit
       Zeynep Güngörmüş1, Özden Bulut Erdem2
 • SAĞLIK HİZMETLERİ KALİTESİ VE HASTANE BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ: TÜRKİYE'DEN BİR ÖRNEK
       Gonca Mumcu, Leyla Köksal, Büşra Kopmaz, Meliha Meliş Gök, Birke Bulu, Nur Şişman, Pınar Kılıç Aksu, Mehveş Tarım
 • Hasta Hareketinin Görüntü Kalitesine Etkisine Dair Bir Olgu Sunumu: Hareket Artefaktına Bağlı Yanıltıcı Radyoaktivite Tutulumları
       Serdar Sedat Işık1, Gonca Kara Gedik2, Pelin Özcan Kara1
 • Hastanede Kemoterapi Alan Hastaların Yaşam Kalitesi ve Bunu Etkileyen Faktörler
       Dilek Gelin1, Bahire Ulus2
 • Klimakterik Dönemdeki Kadınların Menopoza İlişkin Yakınmalarının ve Menopozal Tutumlarının Cinsel Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
       Nuriye Erbaş1, Gülbahtiyar Demirel2
 • Postmenopozal Dönemde Pilates Egzersizlerinin Yaşam Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi
       Özlem Çinar Özdemir, Muhammet Fatih Uysal
 • Hemşirelerin Yönetsel Kararlara Katılımlarının İş Yaşam Kalitesine Etkisi
       Refika Çolak Coşkun1, Esra Uğur2
 • Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yaşam Kalitesi: Özürlülük ve İlaç Kullanımının Etkisi?
       Sevgin Samancıoğlu Bağlama1, Ekrem Bakır2, Şerife Köleoğlu2, Esra Dişli2, Kübra Çırak2
 • KLİNİK KALİTE ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ BAŞLATMAK: TURKİYE ÖRNEĞİ
       Mustafa Said Yıldız
 •