· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
39 makale bulundu.
 • Etik, Biyoetik, Hukuk: Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar
       Yeşim Işıl Ülman
 • Sağlık Yönetimi ve Sağlık Yönetim Eğitimi
       Mesut Çimen
 • Endokrinolojide Tele-Sağlık ve Tele-Tıp Uygulamaları
       Sibel Ertek
 • Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Atık Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
       Mahmut Akbolat1, Oğuz Işık1, Cemile Dede1, Mesut Çimen2
 • Banka Çalışanlarının Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi
       Yasemin Akdevelioğlu
 • Hastane Hizmetleri Hakkında Sağlık Çalışanlarının Algıları ile Hastaların Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması
       Ümit Hüda Gür3, Metin Ateş4, Gülfer Bektaş2, Arzu İrban1
 • Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar İçin Türkiye Pazarı
       Ufuk Altın1, Gülfer Bektaş2, Zehra Antep3, Arzu İrban4
 • Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Sağlık Hizmetlerinde Performans Yönetimi Çerçevesinde İncelenmesi: Poliklinik Hastaları Üzerine Bir Alan Araştırması
       Harun Kırılmaz
 • Yaşlıların Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi
       Nermin Olgun1, Fatma Eti Aslan1, Nurullah Yücel2, Zehra Kan Öntürk1, Zeynep Laçin2
 • HASTANELERDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ VE İŞ HAYATINDA YÖNETİMDE LIDERLİĞİN ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
       Vedat Moloğlu3, Sefer Gümüş4, Gülfer Bektaş2, Zeynep Aydoğan3, Arzu İrban1
 • Çölyak Hastalığının Önlenmesinde Bebek Beslenmesinin Önemi
       Nevin Şanlıer, Sabriye Bolluk
 • 0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Katı Gıdaya Geçiş Süreci ve Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Uygulamaları
       Birsen Bilgen Sivri1, Funda Özpulat2, Mustafa Büyükmumcu3
 • SAĞLIK ÇALIŞANI VE HOMOFOBİ KAVRAMI
       Latife Utaş Akhan1, Gül Ünsal Barlas2
 • SUÇLULUK VE UTANÇ ALGILAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ETİK KODLARIN ÖNEMİ: HASTANELERDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
       N. Emel Lüleci1, H. Nilay Gemlik2, Fatma Ayanoğlu Şişman3, Gülfer Bektaş4
 • Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler
       Pınar Irmak Vural1, Nazife Bakır2
 • Hasta Güvenliği ve Hasta Güvenliğini Sağlamada Sağlık Çalışanlarının ve Yöneticilerin Rolü
       Melek Ardahan1, Fethiye Yelkin Alp2
 • Obeziteye Yönelik Tutum ve İnançların Geliştirilmesinde Sağlık Programlarının Etkisi
       Gülcan Kahraman, Türker Baş, Mahmut Akbolat
 • Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Sağlıkla İlgili Bilgi, Tutum ve Davranış Özelliklerinin İncelenmesi
       Gül Ergün1, Cansu Çakır2
 • Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Raporlarında Güvenilirlik ve Şeffaflık
       İlke Akpınar
 • Evde Sağlık Hizmetlerinde Hasta ve Sağlık Bakım Sunucuların Güvenliği
       Keziban Avcı
 • Bileşimi ve Sağlık Üzerine Etkileri Açısından; Eşek ve Keçi Sütü
       Müzeyyen Berat Özdemir, Nilüfer Acar Tek
 • Hemşirelikte İnovatif Alan: Evde Bakımda Telehemşirelik ve Telesağlık
       Sıddıka Ersoy1, Yasemin Yıldırım2, Fisun Şenuzun Aykar2, Çiçek Fadıloğlu2
 • OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN BENZERLİK VE FARKLILIK ANALİZİ
       Canser Boz1, Haydar Sur2, Selma Söyük1
 • Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde El Temizliği Kurallarına Uyumun Değerlendirilmesi
       Seher Erdoğan, Melek Urgun, Hatice Kaya, Belgin Yiğit, Mehmet Boşnak
 • Altı Sigma Yaklaşımı ve Sağlık Kurumlarından Örnekler
       Mesut Çimen1, Serkan Deniz2
 • Cinsel Sağlık Bilgi Testi: Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
       Funda Evcili1, Zehra Gölbaşı2
 • Sağlık Kuruluşlarında Örgüt İklimi ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki
       İbrahim Gün, Selma Söyük
 • Sağlık Çalışanlarında Performans ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma
       Feride Eşkin Bacaksız1, Rujnan Tuna2, Arzu Kader Harmancı Seren1
 • Dönüşümcü ve Etkileşimci Lider- İzleyen İlişkilerinin Hemşirelik ve Sağlık Hizmetlerine Etkisi
       Şeyda Seren İntepeler, Veysel Karani Barış
 • Sağlık Eğitiminin Beslenme Alışkanlıkları ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Etkisi
       Aliye Özenoğlu, Tuba Yalnız, Zeynep Uzdil
 • Türkiye’de Gebeliği Önleyici Modern Yöntem Kullanımı
       Fatih Şantaş1, Yusuf Çelik2
 • Diyabetli Erişkin Hastalarda Sağlık Okuryazarlığı: Ölçek Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
       Hatice Agralı2, Imatullah Akyar1
 • Türkiye’de Çocuk İstismarı Konusunda Yayımlanan Lisansüstü Tezlerinin Adli Bilimler Açısından Değerlendirilmesi
       Itır Erkan
 • Duygudurumu, Besin ve Beslenme İlişkisi
       Aliye Özenoğlu
 • Palyatif Bakımda Cinsel Sağlık
       Anahit Coşkun1, Nebahat Özerdoğan2
 • Vücut Geliştirme Sporu Yapan Erkeklerin Beslenme Alışkanlıkları ve Ergojenik Besin Destekleri Kullanma Durumları
       Yahya Özdoğan1, Ezgi Karataş2, Aslı Uçar2
 • Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi
       Hatice İskender1, Eda Dokumacıoğlu1, Yalçın Kanbay2, Nurhayat Kılıç2
 • Acilde Çalışan Sağlık Personelinin Etik Duyarlılıkları
       Aslı Aydoğan1, Özlem Ceyhan2
 • Sağlık Bilimlerinde Eğitim Alan Doktora Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri
       Burcu Cengiz1, Ayse Çal2, Dilay Açıl3, Zuhal Bahar4, Ayşe Beşer4
 •