· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
10 makale bulundu.
 • Cerrahi Bakımda Bilgi Güncelleme
       Sevim Çelik
 • Endokrinolojide Tele-Sağlık ve Tele-Tıp Uygulamaları
       Sibel Ertek
 • Cerrahi Kliniklerde Tedavi Gören Hastaların Aldıkları Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi
       Cemile Kuzu1, Bahire Ulus2
 • Normal Doğumda Öğrenci Hemşireler ve Klinik Hemşireler Tarafından Verilen Bakımın Anne Memnuniyetine Etkisi
       Figen Alp Yılmaz1, Mürüvvet Başer2
 • Türkiye’de Hemşirelik Bakım Algısının İncelenmesi
       Emine Kol1, Emine Geçkil2, Cüneyt Arıkan1, Mihrap İlter3, Özge Özcan2, Emre Şakırgün6, Ümmühan Dayan4, Gülzade Uygun1, Duha Kılıç6, Mervenur Macit6, Emine Uslular1, Ayşenur Sızlı1, Nesrin Çakır4, Dilek Solak4, Ayşe Kavgacı5, Selma Sabancıoğulları6, Selma Atay4
 • Neuman Sistemler Modelinin Diyabetli Bireyin Hemşirelik Bakımında Kullanımı
       Semra Eyi1, Tuğba Menekli2
 • Öğrenci Gözüyle Nöroloji Hastasına Bakım Vermek: Nitel Bir Çalışma
       Ayşe Arıkan Dönmez, Sevgisun Kapucu
 • Diyabetli Erişkin Hastalarda Sağlık Okuryazarlığı: Ölçek Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
       Hatice Agralı2, Imatullah Akyar1
 • Nadir Bir Olgu ve Hemşirelik Bakımı: Pulmoner Alveoler Proteinozis
       Tuğba Güngör1, Yasemin Uslu2
 • Diyet Kaynaklı İleri Glikasyon Son Ürünleri ve Sağlık Üzerine Etkileri
       Birsen Yılmaz, Efsun Karabudak
 •