· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
27 makale bulundu.
 • Gebelikte Akut Karın Nedeni Olarak Miyom Torsiyonu
       Harika Bodur Öztürk, Belgin Selam, Cem Demirel, Tolga Ergin, Arda Lembet
 • Sezaryen Doğumda İnsidental Omental Kist Hidatik: Olgu Sunumu
       Harika Bodur Öztürk1, Belgin Selam1, Selçuk Bilgi2
 • Kliniğimizde Ocak 2008 ve Mart 2011 Tarihleri Arasında Ektopik Gebelik Tanısı Almış Vakaların İrdelenmesi
       Ayşe Ender Yumru, Burcu Dinçgez, Anıl Murat Sever, Abdülhamit Bozyiğit, Yavuz Tahsin Ayanoğlu
 • Gebelikte Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi
       Ayşe Koyun
 • Gebelikte Akut Pankreatite Yaklaşım
       Gürhan Şişman1, M. Aytaç Yüksel2, Hakan Şentürk3
 • Amniyosentez Öncesi Gebelerde Anksiyete ve Depresyon Risk Düzeylerinin Belirlenmesi
       Sevgül Dönmez1, Hande Dağ1, Mert Kazandı2
 • DÖRT YAPRAKÇIKLI AORT KAPAK: OLGU SUNUMU
       Tamer Turan1, Neslihan Gülmez2
 • ADÖLESAN EVLİLİK VE GEBELİK: DOĞU KARADENİZ ÖRNEĞİ
       Birsel Canan Demirbağ1, Meltem Kürtüncü2, Reyhan Erkaya1, Zeynep Çiçek3
 • Sezaryen ile Doğum Yapacak Kadınların Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi
       Meltem Aydın1, Derya Kaya Şenol2, Semra Erdoğan3
 • Gebelikte Travma
       Derya Kaya1, Ümran Oskay2
 • Uterus Didelfis Olgusunda Term Gebelik
       Orkun Çetin1, Fatma Ferda Verit1, Ali Galip Zebitay1, İpek Dokurel Çetin2, Şebnem Kuter Yılancıoğlu3, Seda Keskin1, Oğuz Yücel1
 • Fetal Kardiyak Aktivitesi Olan Kornual Gebeliğin Metotreksat ile Tedavisi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Onur Numan, Nurettin Aka, Fisun Vural, Ayşe Deniz Coşkun, Gültekin Köse, Ertuğrul Can Tüfekçi
 • GENÇ İSKEMIK İNMEDE RİSK FAKTÖRÜ OLARAK PROTROMBİN GEN MUTASYONU: BİR OLGU SUNUMU
       Dilcan Kotan1, Lütfi Özel2, Hızır Ulvi2, Recep Aygül2
 • ERKEN GEBELİKTE HİPEREMEZİS VE DÜŞÜK TEHTİDİ: ANKSİYETE VE DEPRESYON İLE İLİŞKİSİ VE LİTERATÜR TARAMASI
       Hüseyin Aksoy1, Ülkü Aksoy2, Yunus Hacımusalar3, Turgut Aydın4, Gökhan Açmaz5, Gülsüm Uysal5, Fulya Çağlı5, Mustafa Alparslan Babayiğit6
 • Türkiye'de Yenidoğan Kliniklerinde Çalışan Hemşire ve Hekimlerin Yenidoğanda Ağrı Yönetimi ile İlgili Yaklaşımları
       Esma Akcan1, Rana Yiğit2
 • Son Sınıf Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili Görüşleri
       Didem Kaya, Zehra Gölbaşı
 • Normal Doğumda Öğrenci Hemşireler ve Klinik Hemşireler Tarafından Verilen Bakımın Anne Memnuniyetine Etkisi
       Figen Alp Yılmaz1, Mürüvvet Başer2
 • Feta l Over Kist Olgusu: Prenata l Tanı, Postnata l Tanısal Yaklaşım ve Sonuç
       Derya Eroğlu1, Gonca Tekant2, Nilay Akhun3, Nilgün Kapucuoğlu2
 • Post-Partum Dönemde Menstrüasyon ile Tetiklenen Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu
       Oğuz Kaan Ünal1, Osman Serhat Güner2, Mehmet Meriç3
 • Yenidoğanlarda Ağrı ve Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Rolü
       Esma Akcan1, Sevinç Polat2
 • Yenidoğan Stres Ölçeği'nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
       Sibel Serap Ceylan1, Bahire Bolışık2
 • Doğumu Kolaylaştırıcı Non-Farmakolojik Yöntemlerin Bir Nullipar Gebe Vakasında Uygulanması
       Meryem Metinoğlu1, Aylin Yalçın Irmak1, Sinem Albayrak Kaya2
 • Postpartum Depresyonun Maternal Bağlanma Üzerine Etkisi
       Seyhan Çankaya1, Sema Dereli Yılmaz1, Ruveyde Can1, Neslihan Değerli Kodaz2
 • Maternal Obezitenin Prenatal Bağlanma Üzerine Etkisi
       Hacer Alan Dikmen, Seyhan Çankaya
 • Kadınların Doğuma Yönelik Kullandıkları Geleneksel Yöntemler ve Etkileyen Faktörler
       Sermin Timur Taşhan1, Saadet Boybay Koyuncu2
 • Gebelik Öncesi Doğum Korkusu Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Kadın ve Erkeklerde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
       Tuba Uçar1, Sermin Timur Taşhan2
 • Kısa Mesaj ve Telefon Aramaları ile Desteklenen Postpartum Emzirme Danışmanlığının İlk Altı Aydaki Emzirme Davranışına Etkisi
       Zehra Gölbaşı1, Nilüfer Tuğut1, Meral Karataş2, Ali Çetin3
 •