· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
14 makale bulundu.
 • Ciddi Sol Ventrikül Disfonksiyonuna Bağlı Kalp Yetersizliği Olan Kalp Cerrahisi Hastalarında Preoperatif Levosimendan Kullanımı
       Şahin Şenay1, Fevzi Toraman2, Sinan Dağdelen3, Hasan Karabulut1, Cem Alhan1
 • Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Yaşlı Hastalarda Depresyon Riski ve Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerin Etkisi
       Birsen Altay1, Gonca Üstün2
 • Gebelikte Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi
       Ayşe Koyun
 • Serebral Palsili Çocukların Anne-Babalarında Depresyon Seviyesini Belirleyen Değişkenler
       Selvin Balki1, Özden Canbay2
 • Amniyosentez Öncesi Gebelerde Anksiyete ve Depresyon Risk Düzeylerinin Belirlenmesi
       Sevgül Dönmez1, Hande Dağ1, Mert Kazandı2
 • Çocuk ve Adolesan Yaş Grubunda Bel Ağrıları; Yaklaşım, Tanı ve Tedavi
       Vuslat Sema Önal1, Halil Can Gemalmaz2
 • Kırklareli'nde Çalışan Hemşirelerde Bel Ağrısı ve Bel Ağrısı ile İlişkili Faktörler
       Ayşe Çil Akıncı1, Ebru Dereli1, Havva Sert2
 • Çankırı İlindeki Şehit Aileleri ve Malul Gazilerin Psikolojik Dayanıklılık ve Depresif Durumlarının Belirlenmesi
       Songül Duran1, Gül Ünsal2
 • ERKEN GEBELİKTE HİPEREMEZİS VE DÜŞÜK TEHTİDİ: ANKSİYETE VE DEPRESYON İLE İLİŞKİSİ VE LİTERATÜR TARAMASI
       Hüseyin Aksoy1, Ülkü Aksoy2, Yunus Hacımusalar3, Turgut Aydın4, Gökhan Açmaz5, Gülsüm Uysal5, Fulya Çağlı5, Mustafa Alparslan Babayiğit6
 • Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne Yatan Çocukların Ebeveynlerinde Depresyon Durumu
       Seher Erdoğan, Arzu Oto, Mehmet Boşnak
 • Postpartum Depresyonun Maternal Bağlanma Üzerine Etkisi
       Seyhan Çankaya1, Sema Dereli Yılmaz1, Ruveyde Can1, Neslihan Değerli Kodaz2
 • Postmenopozal Dönemde Pilates Egzersizlerinin Yaşam Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi
       Özlem Çinar Özdemir, Muhammet Fatih Uysal
 • Huzurevinde Yaşayan Bireylerde Yaş ve Diğer Sosyo-Demografik Özellikler ile Kognitif Fonksiyonlar Arasındaki İlişkinin Araştırılması
       Mehmet Yanardağ1, Tülay Tarsuslu Şimşek2, İlhan Çamursoy1
 • Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi
       Hatice İskender1, Eda Dokumacıoğlu1, Yalçın Kanbay2, Nurhayat Kılıç2
 •