· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
3 makale bulundu.
  • PedsQL Sağlık Bakımı Ebeveyn Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması
         Bahire Ulus1, Gülümser Kublay2
  • Klinik Liderlik Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenilirlik Çalışması: Kamu Hastaneleri Örneği
         Fatih Budak
  • Diyabetli Erişkin Hastalarda Sağlık Okuryazarlığı: Ölçek Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
         Hatice Agralı2, Imatullah Akyar1
  •