· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Erken Çevrimiçi
3 makale bulundu.
  • Kifoskolyozlu Böbrek Taşı Hastalarında Perkütan Nefrolitotomi Operasyonu
         Murat Tuğrul Eren1, Ahmet Şahin1, Kubilay İnci2, Cenk Yücel Bilen2, Haluk Özen2
  • Hastane Hizmetleri Hakkında Sağlık Çalışanlarının Algıları ile Hastaların Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması
         Ümit Hüda Gür3, Metin Ateş4, Gülfer Bektaş2, Arzu İrban1
  • ADOLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZDA SPİNAL ORTEZİN AYAK FONKSİYONEL PROFİLİNE ETKİSİ
         Gözde Yağcı1, Yavuz Yakut2
  •