· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 2
30 makale bulundu.
 • Gebelikte Akut Karın Nedeni Olarak Miyom Torsiyonu
       Harika Bodur Öztürk, Belgin Selam, Cem Demirel, Tolga Ergin, Arda Lembet
 • Sezaryen Doğumda İnsidental Omental Kist Hidatik: Olgu Sunumu
       Harika Bodur Öztürk1, Belgin Selam1, Selçuk Bilgi2
 • PedsQL Sağlık Bakımı Ebeveyn Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması
       Bahire Ulus1, Gülümser Kublay2
 • Kliniğimizde Ocak 2008 ve Mart 2011 Tarihleri Arasında Ektopik Gebelik Tanısı Almış Vakaların İrdelenmesi
       Ayşe Ender Yumru, Burcu Dinçgez, Anıl Murat Sever, Abdülhamit Bozyiğit, Yavuz Tahsin Ayanoğlu
 • Gebelikte Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi
       Ayşe Koyun
 • Gebelikte Akut Pankreatite Yaklaşım
       Gürhan Şişman1, M. Aytaç Yüksel2, Hakan Şentürk3
 • Amniyosentez Öncesi Gebelerde Anksiyete ve Depresyon Risk Düzeylerinin Belirlenmesi
       Sevgül Dönmez1, Hande Dağ1, Mert Kazandı2
 • Neuman'ın Sistemler Modeli Kullanımına Bir Örnek: Pnömonili Bir Bebeğin Hemşirelik Bakımı
       Suzan Özkan1, Candan Öztürk2
 • ADÖLESAN EVLİLİK VE GEBELİK: DOĞU KARADENİZ ÖRNEĞİ
       Birsel Canan Demirbağ1, Meltem Kürtüncü2, Reyhan Erkaya1, Zeynep Çiçek3
 • Serebellar Metastazı Taklit Eden Tüberkülom
       Necati Tatarlı1, Dilek Yavuzer2, Özgür Şenol1, Can Yaldız3, Davut Ceylan3, Tufan Hiçdönmez1
 • Çölyak Hastalığının Önlenmesinde Bebek Beslenmesinin Önemi
       Nevin Şanlıer, Sabriye Bolluk
 • Fetal Posterior Fossanın MR Değerlendirmesi
       Ümit Aksoy Özcan2, Uğur Işık3, Mert Koçak1, Canan Erzen2
 • 0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Katı Gıdaya Geçiş Süreci ve Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Uygulamaları
       Birsen Bilgen Sivri1, Funda Özpulat2, Mustafa Büyükmumcu3
 • Gebelikte Travma
       Derya Kaya1, Ümran Oskay2
 • Uterus Didelfis Olgusunda Term Gebelik
       Orkun Çetin1, Fatma Ferda Verit1, Ali Galip Zebitay1, İpek Dokurel Çetin2, Şebnem Kuter Yılancıoğlu3, Seda Keskin1, Oğuz Yücel1
 • Fetal Kardiyak Aktivitesi Olan Kornual Gebeliğin Metotreksat ile Tedavisi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Onur Numan, Nurettin Aka, Fisun Vural, Ayşe Deniz Coşkun, Gültekin Köse, Ertuğrul Can Tüfekçi
 • GENÇ İSKEMIK İNMEDE RİSK FAKTÖRÜ OLARAK PROTROMBİN GEN MUTASYONU: BİR OLGU SUNUMU
       Dilcan Kotan1, Lütfi Özel2, Hızır Ulvi2, Recep Aygül2
 • ERKEN GEBELİKTE HİPEREMEZİS VE DÜŞÜK TEHTİDİ: ANKSİYETE VE DEPRESYON İLE İLİŞKİSİ VE LİTERATÜR TARAMASI
       Hüseyin Aksoy1, Ülkü Aksoy2, Yunus Hacımusalar3, Turgut Aydın4, Gökhan Açmaz5, Gülsüm Uysal5, Fulya Çağlı5, Mustafa Alparslan Babayiğit6
 • Ebelik Öğrencilerinin Anne Sütü ve Emzirme Mitleri Hakkındaki Görüşleri
       Zeliha Burcu Yurtsal, Sultan Uçuk, Özlem Duran Aksoy, Berrin Tali, Sultan Temel
 • Son Sınıf Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili Görüşleri
       Didem Kaya, Zehra Gölbaşı
 • Annelerin 0-1 Yaş Arası Bebeklerinde Emzik Kullanma Durumları
       Esma Sülü Uğurlu1, Melis Merve Çakal2, Abdullah Avşar3
 • Feta l Over Kist Olgusu: Prenata l Tanı, Postnata l Tanısal Yaklaşım ve Sonuç
       Derya Eroğlu1, Gonca Tekant2, Nilay Akhun3, Nilgün Kapucuoğlu2
 • Post-Partum Dönemde Menstrüasyon ile Tetiklenen Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu
       Oğuz Kaan Ünal1, Osman Serhat Güner2, Mehmet Meriç3
 • Babaların Bebek Bakımı Konusundaki Özgüvenleri ve Etkileyen Faktörler
       Fatih Kara1, Sabriye Uçan2, Aysun Güzel3
 • Doğumu Kolaylaştırıcı Non-Farmakolojik Yöntemlerin Bir Nullipar Gebe Vakasında Uygulanması
       Meryem Metinoğlu1, Aylin Yalçın Irmak1, Sinem Albayrak Kaya2
 • Obstetrik Triyaj ve Ebenin Rolü
       Sevil Günaydın1, Saadet Yazıcı2
 • Maternal Obezitenin Prenatal Bağlanma Üzerine Etkisi
       Hacer Alan Dikmen, Seyhan Çankaya
 • Türkiye’de Gebeliği Önleyici Modern Yöntem Kullanımı
       Fatih Şantaş1, Yusuf Çelik2
 • Gebelik Öncesi Doğum Korkusu Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Kadın ve Erkeklerde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
       Tuba Uçar1, Sermin Timur Taşhan2
 • Bilinçli Gebe, Sağlıklı Bebek
       Dilek Şayık2, Hatice Süpür2, Figen Yalçın2, Ayfer Açıkgöz1, Ahmet Musmul3
 •