· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 2
5 makale bulundu.
 • Ayaktan Tedavi Gören Kanser Hastalarının Kemoterapi Sırasında Uğraşı Seçimleri: Anket Çalışmasının Sonuçları
       Suna Çokmert1, Tuğba Yavuzşen2, İlkay Tuğba Ünek2
 • Amniyosentez Öncesi Gebelerde Anksiyete ve Depresyon Risk Düzeylerinin Belirlenmesi
       Sevgül Dönmez1, Hande Dağ1, Mert Kazandı2
 • Sezaryen ile Doğum Yapacak Kadınların Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi
       Meltem Aydın1, Derya Kaya Şenol2, Semra Erdoğan3
 • Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Hastalarda Müzik Terapinin Anksiyete Düzeyi ve Yaşam Bulgularına Etkisi; Randomize Kontrollü Çalışma
       Gülsüm Nihal Çürük1, Songül Göriş2, Sevda Korkut Bayındır2, Zeynep Doğan3
 • Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetine Maruziyet: Flört Şiddetine Yönelik Tutumların ve Toplumsal Cinsiyet Algısının Şiddete Maruziyet ile İlişkisi
       Kevser Tarı Selçuk1, Dilek Avcı1, Yeliz Mercan2
 •