· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 2
9 makale bulundu.
 • DÖRT YAPRAKÇIKLI AORT KAPAK: OLGU SUNUMU
       Tamer Turan1, Neslihan Gülmez2
 • Sezaryen ile Doğum Yapacak Kadınların Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi
       Meltem Aydın1, Derya Kaya Şenol2, Semra Erdoğan3
 • Hemşirelerin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Düzeyleri
       Ayşe Burç1, Fatma Güdücü Tüfekci2
 • Normal Doğumda Öğrenci Hemşireler ve Klinik Hemşireler Tarafından Verilen Bakımın Anne Memnuniyetine Etkisi
       Figen Alp Yılmaz1, Mürüvvet Başer2
 • Doğumu Kolaylaştırıcı Non-Farmakolojik Yöntemlerin Bir Nullipar Gebe Vakasında Uygulanması
       Meryem Metinoğlu1, Aylin Yalçın Irmak1, Sinem Albayrak Kaya2
 • Postpartum Depresyonun Maternal Bağlanma Üzerine Etkisi
       Seyhan Çankaya1, Sema Dereli Yılmaz1, Ruveyde Can1, Neslihan Değerli Kodaz2
 • Gebelik Öncesi Doğum Korkusu Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Kadın ve Erkeklerde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
       Tuba Uçar1, Sermin Timur Taşhan2
 • Bilinçli Gebe, Sağlıklı Bebek
       Dilek Şayık2, Hatice Süpür2, Figen Yalçın2, Ayfer Açıkgöz1, Ahmet Musmul3
 • Kısa Mesaj ve Telefon Aramaları ile Desteklenen Postpartum Emzirme Danışmanlığının İlk Altı Aydaki Emzirme Davranışına Etkisi
       Zehra Gölbaşı1, Nilüfer Tuğut1, Meral Karataş2, Ali Çetin3
 •