· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 2
25 makale bulundu.
 • Gebelikte Akut Karın Nedeni Olarak Miyom Torsiyonu
       Harika Bodur Öztürk, Belgin Selam, Cem Demirel, Tolga Ergin, Arda Lembet
 • Fetal İnme Tanısında Prenatal MR Görüntüleme ve Önemi
       Ümit Aksoy Özcan1, Uğur Işık2, Atilla Damlacık1, Canan Erzen1
 • Sezaryen Doğumda İnsidental Omental Kist Hidatik: Olgu Sunumu
       Harika Bodur Öztürk1, Belgin Selam1, Selçuk Bilgi2
 • Yenidoğanda Bilateral Büyük Multikistik Overlerler ve Primordial Foliküllerin Yokluğunda Tedavi Seçiminde Güçlük: Bir Olgu Sunumu
       Latif Abbasoğlu1, Ali Türk2, Alihan Özcan3
 • Kliniğimizde Ocak 2008 ve Mart 2011 Tarihleri Arasında Ektopik Gebelik Tanısı Almış Vakaların İrdelenmesi
       Ayşe Ender Yumru, Burcu Dinçgez, Anıl Murat Sever, Abdülhamit Bozyiğit, Yavuz Tahsin Ayanoğlu
 • Kastamonu'da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler
       İlknur Metinoğlu, Sefa Pekol, Yalçın Metinoğlu
 • Gebelikte Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi
       Ayşe Koyun
 • Gebelikte Akut Pankreatite Yaklaşım
       Gürhan Şişman1, M. Aytaç Yüksel2, Hakan Şentürk3
 • Amniyosentez Öncesi Gebelerde Anksiyete ve Depresyon Risk Düzeylerinin Belirlenmesi
       Sevgül Dönmez1, Hande Dağ1, Mert Kazandı2
 • ADÖLESAN EVLİLİK VE GEBELİK: DOĞU KARADENİZ ÖRNEĞİ
       Birsel Canan Demirbağ1, Meltem Kürtüncü2, Reyhan Erkaya1, Zeynep Çiçek3
 • Gebelikte Travma
       Derya Kaya1, Ümran Oskay2
 • Kastamonu İl Merkezinde 13 İlköğretim Okulunda 5-15 Yaş Grubu Öğrencilerde Fazla Kiloluluk ve Obezite Prevalansı
       İlknur Tütüncü
 • Uterus Didelfis Olgusunda Term Gebelik
       Orkun Çetin1, Fatma Ferda Verit1, Ali Galip Zebitay1, İpek Dokurel Çetin2, Şebnem Kuter Yılancıoğlu3, Seda Keskin1, Oğuz Yücel1
 • Fetal Kardiyak Aktivitesi Olan Kornual Gebeliğin Metotreksat ile Tedavisi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Onur Numan, Nurettin Aka, Fisun Vural, Ayşe Deniz Coşkun, Gültekin Köse, Ertuğrul Can Tüfekçi
 • GENÇ İSKEMIK İNMEDE RİSK FAKTÖRÜ OLARAK PROTROMBİN GEN MUTASYONU: BİR OLGU SUNUMU
       Dilcan Kotan1, Lütfi Özel2, Hızır Ulvi2, Recep Aygül2
 • Obeziteye Yönelik Tutum ve İnançların Geliştirilmesinde Sağlık Programlarının Etkisi
       Gülcan Kahraman, Türker Baş, Mahmut Akbolat
 • ERKEN GEBELİKTE HİPEREMEZİS VE DÜŞÜK TEHTİDİ: ANKSİYETE VE DEPRESYON İLE İLİŞKİSİ VE LİTERATÜR TARAMASI
       Hüseyin Aksoy1, Ülkü Aksoy2, Yunus Hacımusalar3, Turgut Aydın4, Gökhan Açmaz5, Gülsüm Uysal5, Fulya Çağlı5, Mustafa Alparslan Babayiğit6
 • Obezitede Lipid Metabolizması İle İlgili Micro RNA'lar
       Ümmügülsüm Can
 • Son Sınıf Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili Görüşleri
       Didem Kaya, Zehra Gölbaşı
 • Feta l Over Kist Olgusu: Prenata l Tanı, Postnata l Tanısal Yaklaşım ve Sonuç
       Derya Eroğlu1, Gonca Tekant2, Nilay Akhun3, Nilgün Kapucuoğlu2
 • Post-Partum Dönemde Menstrüasyon ile Tetiklenen Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu
       Oğuz Kaan Ünal1, Osman Serhat Güner2, Mehmet Meriç3
 • Postpartum Depresyonun Maternal Bağlanma Üzerine Etkisi
       Seyhan Çankaya1, Sema Dereli Yılmaz1, Ruveyde Can1, Neslihan Değerli Kodaz2
 • Obezojenik Çevre ve Çocukluk Çağı Obezitesine Etkileri
       Emriye Hilal Yayan1, Ayda Çelebioğlu2
 • Gebelik Öncesi Doğum Korkusu Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Kadın ve Erkeklerde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
       Tuba Uçar1, Sermin Timur Taşhan2
 • Bilinçli Gebe, Sağlıklı Bebek
       Dilek Şayık2, Hatice Süpür2, Figen Yalçın2, Ayfer Açıkgöz1, Ahmet Musmul3
 •